Loading...

Our Service

Arbitration Service

บริการด้านอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทด้วยมาตรฐานระดับสากลทั้งในและต่างประเทศ

Mediation Service

บริการการประนอมข้อพิพาทในทางแพ่งและพาณิชย์ ทั้งในและต่างประเทศ

ADRA

The Alternative Dispute Resolution ศูนย์วิชาการการระงับข้อพิพาททางเลือก

Online Dispute Resolution

ระบบการระงับข้อพิพาทออนไลน์ระบบแรกของไทย

News & Event

1907, 2017

ภาพบรรยากาศงาน Thailand Franchise & Business Opportunity 2017

July 19th, 2017|

ภาพบรรยากาศออกบูธภายในงาน Thailand Franchise & Business Opportunity 2017 เมื่อวันที่ 13-16 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ไบเทค บางนา

1907, 2017

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา “บทบาทของทนายความในกระบวนการประนอมข้อพิพาท”

July 19th, 2017|

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา "บทบาทของทนายความในกระบวนการข้อพิพาท" เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ผ่านมา ณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

1907, 2017

ภาพบรรยากาศอบรมหลักสูตรผู้ประนอมข้อพิพาทรุ่นที่ 6

July 19th, 2017|

ภาพบรรยากาศอบรมหลักสูตรผู้ประนอมข้อพิพาทรุ่นที่ 6 เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน และ 19-21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 17.00 น. ที่ผ่านมา ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ

1007, 2017

ภาพบรรยากาศอบรมหลักสูตรอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ

July 10th, 2017|

ภาพบรรยากาศอบรมหลักสูตรอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 17.00 น. ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเอ็มโพเรียมสวีท บาย ชาเทรียม

1007, 2017

คณะกรรมการสถาบันเข้าเยี่ยมชมงานหลักสูตรอบรมผู้ประนอมข้อพิพาท

July 10th, 2017|

คณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการได้เข้าเยี่ยมชมงานหลักสูตรอบรมผู้ประนอมข้อพิพาทรุ่นที่ 6 ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ  โดยมี Prof. Andrew Goodman ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่19 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

1007, 2017

ประชุมคณะกรรมการสถาบันครั้งที่ 4/2560

July 10th, 2017|

ภาพบรรยากาศการประชุมกรรมการสถาบันครั้งที่ 4/2560 เพื่อหารือกลยุทธ์และความคืบหน้าโครงการต่างๆ ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง THAC และ PCA

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) และนายฮิวโก้ ฮานส์ ซิบิเลส (Hugo Hans Siblesz) เลขาธิการศาลอนุญาโตตุลาการถาวร (the Permanent Court of Arbitration หรือ PCA) ได้ร่วมกันลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ที่ the Peace Palace กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยเป็นการกำหนดกรอบความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรเพื่อความร่วมมือในการส่งเสริมอนุญาโตตุลาการและวิธีการระงับข้อพิพาทอื่นๆ อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาท โดยให้องค์กรแต่ละฝ่ายสามารถขอให้อีกฝ่ายจัดเตรียมการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการให้บริการสำหรับห้องนั่งพิจารณาคดีและจัดการประชุมคณะอนุญาโตตุลาการและกิจการอื่นๆ ตามที่เห็นว่าเหมาะสม โดยพิจารณาให้สถาบันอนุญาโตตุลาการ เป็นผู้แต่งตั้งที่ได้รับการมอบหมายภายใต้ข้อบังคับคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (UNCITRAL) ข้อตกลงฉบับนี้ถือเป็นก้าวสำคัญซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยเป็นสถานที่สำหรับการใช้บริการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศโดยสถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้รับการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550 ให้ดำเนินการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก อันประกอบไปด้วยการอนุญาโตตุลาการและการประนอมข้อพิพาท ซึ่งการลงนามดังกล่าวสถาบันอนุญาโตตุลาการจะเป็นหน่วยงานหลักที่จะได้รับการพิจารณาจาก PCAในการให้บริการจัดการคดี

สปอตโฆษณาแอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103

สปอตโฆษณาแอปพลิเคชัน  กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103   สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำแอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103 เพื่อเป็นช่องทางใหม่ในการให้ความรู้ อีกทั้งผู้ใช้งานสามารถศึกษาหาความรู้อย่างได้สะดวกและง่ายดายมากขึ้นรวมถึงสามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ตลอดเวลาผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าว  

THAC เข้าเยี่ยมชมสถาบันอนุญาโตตุลาการสต็อกโฮล์ม

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 Ms. Annette Magnusson เลขาธิการสถาบันอนุญาโตตุลาการสต็อกโฮล์ม ให้การต้อนรับท่านผู้อำนวยการพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ที่มาเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ

สรุปผลข้อมูลงาน GLOBAL POUND CONFERENCE SERIES

ดาวโหลดข้อมูล คลิก!

ภาพบรรยากาศงาน ADR Week

ภาพบรรยากาศงาน ADR Week เมื่อวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 17.00 น. ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ดาวโหลด ไฟล์ presentation งาน The Global Mediation Forum คลิ๊ก!

Clyde & Co เข้าเยี่ยมชมสถาบันอนุญาโตตุลาการ

ทีมที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายจาก Clyde & Co นำทีมโดย Mr. Benjamin Knowles  Ms. Darcy Beamer-Downie และ Mr. John Lewis ได้เข้ามาเยี่ยมชมสถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยมี Mr. Nicky Balani ให้การต้อนรับ เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

Activity Calendar

Upcoming

Course

View All

No Events

Event

View All

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา “บทบาทของทนายความในกระบวนการประนอมข้อพิพาท”

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา "บทบาทของทนายความในกระบวนการข้อพิพาท" เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ผ่านมา ณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

July 19th, 2017|

ภาพบรรยากาศอบรมหลักสูตรผู้ประนอมข้อพิพาทรุ่นที่ 6

ภาพบรรยากาศอบรมหลักสูตรผู้ประนอมข้อพิพาทรุ่นที่ 6 เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน และ 19-21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 17.00 น. ที่ผ่านมา ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ

July 19th, 2017|

ภาพบรรยากาศอบรมหลักสูตรอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ

ภาพบรรยากาศอบรมหลักสูตรอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 17.00 น. ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเอ็มโพเรียมสวีท บาย ชาเทรียม

July 10th, 2017|