Loading...

Our Service

Arbitration Service

บริการด้านอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทด้วยมาตรฐานระดับสากลทั้งในและต่างประเทศ

Mediation Service

บริการการประนอมข้อพิพาทในทางแพ่งและพาณิชย์ ทั้งในและต่างประเทศ

ADRA

The Alternative Dispute Resolution ศูนย์วิชาการการระงับข้อพิพาททางเลือก

Online Dispute Resolution

ระบบการระงับข้อพิพาทออนไลน์ระบบแรกของไทย

News & Event

1307, 2018

สถาบันอนุญาโตตุลาการขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “National Mediation Competition 2018” ชิงเงินรางวัลชนะเลิศกว่า 30,000 บาท

July 13th, 2018|

สถาบันอนุญาโตตุลาการขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “National Mediation Competition 2018” ในระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ชิงเงินรางวัลชนะเลิศกว่า 30,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม – 24 สิงหาคม 2561 การแข่งขันโดยใช้เทคนิคการประนอม โดยใช้ชื่อว่า "National Mediation Competition 2018" การจัดการแข่งขันการประนอมข้อพิพาทดังกล่าวเป็นการแข่งขันซึ่งจัดให้มีสถานการณ์จำลองในข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ อันจะเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่มีความรู้ความเข้าใจในการประนอมข้อพิพาท บทบาทหน้าที่ของผู้ประนอม และเน้นย้ำถึงความสำคัญของผู้ที่ทำหน้าที่ “ผู้ประนอม” ซึ่งไม่จำเป็น หรือจำกัดว่าจะต้องเป็นทนายความ หรือ นักกฎหมายเท่านั้น ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ใบสมัคร National Mediation Competition 2018 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปานประดับ โทร 02-018-1615 ต่อ 112 แฟกซ์ 02-018-1632 E-mail: panpradap.p@thac.or.th

1207, 2018

หลักสูตรอบรมผู้ประนอม รุ่นที่ 8 ระหว่าง วันที่ 27 – 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 – 17.30 น. ณ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ

July 12th, 2018|

ด้วยในปัจจุบัน การระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยการประนอมข้อพิพาทเป็นกระบวนการที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในระดับสากล เนื่องจากเป็นกระบวนการที่รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก ประหยัดค่าใช้จ่าย รักษาความลับและความสัมพันธ์ของคู่กรณี แต่ประเทศไทยยังขาดแคลนผู้ประนอมที่มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายตามมาตรฐานสากล ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างและส่งเสริมวิชาชีพผู้ประนอม ที เอช เอ ซี  สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้ร่วมมือกับ Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการอบรมผู้ประนอมอย่างมืออาชีพและมีมาตรฐานตามหลักสากล จัดหลักสูตรอบรมผู้ประนอม รุ่นที่ 8 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) โดยมี Mr. Danny McFadden, Vice Chair HKMAAL Hong Kong เป็นวิทยากรสำหรับการจัดอบรม เมื่อผ่านการอบรมตามหลักสูตรท่านสามารถสมัครเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ประนอมของที เอช เอ ซี โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะเป็นผู้ประนอมของที เอช เอ ซี ไม่ว่าจะเป็นการสร้างรายได้จากการประนอมข้อพิพาทและเป็นการช่วยเหลือสังคมได้อีกทางหนึ่ง ในการนี้ ที เอช เอ ซี จึงใคร่ขอเชิญผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมหลักสูตรอบรมผู้ประนอม รุ่นที่ 8 ระหว่าง วันที่ 27 – 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 - 17.30 น. ณ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยมีค่าใช้จ่าย ท่านที่สนใจสามารถส่งใบสมัครตอบรับเข้าร่วมหลักสูตรอบรมได้ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 หากท่านประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามมายังฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ตามวันและเวลาทำการ

1007, 2018

สัมมนาหัวข้อ “ทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท” ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง

July 10th, 2018|

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 – 16.00 น. สถาบันอนุญาโตตุลาการได้จัดการสัมมนาหัวข้อ “ทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท” ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการให้แก่บุคคลทั่วไป เพื่อที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

707, 2018

งานสัมมนา “MOCK Arbitration ทุนทรัพย์ขนาดย่อม ซ่อมได้ด้วย Small Claims”

July 7th, 2018|

ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 – 17.00 น. สถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC นำโดย คุณ อำพา วาณิชชัชวาลย์ รองผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC เปิดงานสัมมนา “MOCK Arbitration ทุนทรัพย์ขนาดย่อม ซ่อมได้ด้วย Small Claims” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC ด้วยการแสดงบทบาทสมมุติจำลองการอนุญาโตตุลาการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เห็นถึงประสิทธิภาพและการบังคับใช้จริงของข้อบังคับโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งหมดจำนวน 6 ท่าน ได้แก่ คุณพิศุทธ์ อรรถกมล (Partner, Baker & McKenzie Ltd.), คุณภุมมะ ดวงรัตน์ (Senior Associate, Baker & McKenzie Ltd.), คุณอนันต์ รัตนธนาวัฒน์ (Partner, Baker & McKenzie Ltd.), คุณปริยพล กมลศิลป์ (Senior Litigation Lawyer, Kudun and Partners Ltd.), คุณทศพร สัมพิพัฒนเดชา (Partner, Watson Farley & Williams (Thailand) Ltd.) และคุณวราธร วงศ์สว่างศิริ (Partner, Weerawong, Chinnavat & Partners Ltd.) ภายในงานสัมมนาได้รับความสนใจจากหน่วยงาน ภาครัฐ และ ภาคเอกชนเป็นจำนวนมาก

307, 2018

ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการต้อนรับนักศึกษาฝึกงานจากศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

July 3rd, 2018|

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 คณะผู้บริหาร ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ นำโดย คุณอำพา วาณิชชัชวาลย์ รองผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ และ คุณพัชร์วลัย มังคละศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาฝึกงานจากศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ณ ห้องสุขุมวิท ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ชั้น 26 อาคารภิรัชทาวเวอร์ โดยนักศึกษาฝึกงานต่างได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ และได้เพิ่มพูนประสบการณ์อันจะเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาชีพนักกฎหมายต่อไปในอนาคต

207, 2018

News Letter June 2018

July 2nd, 2018|

โครงการอบรมการประนอมข้อพิพาท รุ่นที่1 ภาค ภาษาไทย โดย สถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 สถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC นำโดย นาย พสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบัน เปิดโครงการอบรมการประนอมข้อพิพาท รุ่นที่1 ภาค ภาษาไทย สถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC ณ ห้องชิดลม ชั้น 26 อาคารภิรัชทาวเวอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนา และสร้างองค์ความรู้ในกระบวนการการระงับข้อพิพาททางเลือก โดยการใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) และการประนอมข้อพิพาท (Mediation) ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณ ฉวีวรรณ เมฆอาภรณ์ เป็นวิทยากร ภายในงานได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชน รวมถึง นักศึกษาจาก จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ทั้งนี้โครงการอบรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน และวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2561 ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการสื่อสารที่ดี

ในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. – 15.00 น. สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการสื่อสารที่ดี ให้บุคลากรภายในองค์กร ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การสื่อสารและการสั่งการภายในองค์กร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทักษะในการสื่อสารและสร้างความประทับใจในการร่วมมือภายในองค์กร รวมถึงเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการทำงาน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จุลชัย จุลเจือ วิทยากรรับเชิญให้กับหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน เป็นวิทยากรในโครงการนี้

การเสวนา “การระงับข้อพิพาททางเลือกก่อนการฟ้องคดีของทนายความ” ณ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 – 17.00 น. นำโดย นางสาว ณัฐปภัสร์ ทาทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการและผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  พร้อมคณะทำงานสถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้เข้าร่วมงาน การเสวนา “การระงับข้อพิพาททางเลือกก่อนการฟ้องคดีของทนายความ” ซึ่งจัดโดย สถาบันอนุญาโตตุลาการร่วมกับสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาหัวข้อ “การระงับข้อพิพาททางเลือกก่อนการฟ้องคดีของทนายความ” ณ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทนายความได้มีบทบาทในการนำวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกมาใช้ก่อนการฟ้องคดี อีกทั้งยังช่วยลดจำนวนคดีขึ้นสู่ศาลและเป็นการช่วยส่งเสริมให้วิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในประเทศไทย

THAILAND: ANNUAL INTERNATIONAL ARBITRATION & REGULATORY SUMMIT

The first Annual International Arbitration & Regulatory Summit jointly organized by the Thailand Arbitration Center, Wolters Kluwer and Legal Plus. The objective of the Summit is to offer International Arbitration and Regulatory related professionals to share the experience, knowledge and skills and to provide updates on the recent developments of various aspects in the arena of International Arbitration and Regulatory. Should you have any questions, please feel free to call +66 (0) 2018 1615 or email litsan.c@thac.or.th /legalpluseventsasia@legalplus-asia.com

International Arbitration Training Course – Module 1&2

หลักสูตร “International Arbitration Training Course” (บรรยายภาษาอังกฤษ) โดย สถาบันอนุญาโตตุลาการ และ มหาวิทยาลัยนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกา วันที่ 11 – 15 มิถุนายน 2561 สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้ จัดอบรมคอร์ส “International Arbitration Training Course” (บรรยายภาษาอังกฤษ) ร่วมกับ New York University โดย Prof. Franco Ferrari (Director for the Center for Transnational Litigation Arbitration and Commercial Law) ซึ่งเป็นผู้นำในการสอนหลักสูตรครั้งนี้ และวิทยากรร่วม Prof. Franco Ferrari (Professor of Law, NYU School of Law), Dr. Friedrich Rosenfeld (Partner / Attorney with Hanefeid Rechatsanwalt), Vanina Sucharitkul (FCIArb International Arbitrator, Lecturer at L’Université Paris Descartes,Paris V), David Holloway (Barrister, St Philips Stone and Assistant Professor LLMArbDR Programme Director at City university Hong Kong University) ร่วมกับ Mr. Samuel Seow (Senior Legal Counsel, Samuel Seow Law Corporation, Singapore) ที่ ห้องประชุมทองหล่อ สถาบันอนุญาโตตุลาการอาคารภิรัช ทาวเวอร์ ชั้น 26 ภายในงานมีการอบรมความรู้ แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรแรกเป็นการแนะนำอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ (Introduction to International Arbitration) และหลักสูตรที่สองจะเป็นการเรียนการสอนเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินคดีอนุญาโตตุลาการ ทั้งนี้หลักสูตรได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้จะได้รับใบประประกาศนียบัตรจากทาง สถาบันอนุญาโตตุลาการ และ มหาวิทยาลัยนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกา ภาพบรรยากาศ  

Conflict Management Program, 24 – 25 July 2018

สถาบันอนุญาโตตุลาการ ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มช. ขอเชิญผู้ทีสนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบริหารการจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management Program) ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฏาคม 2561 ค่าลงทะเบียน - สำหรับนักศึกษา เพียง 2,500.- บาท - บุคคลทั่วไป เพียง 3,500.- บาท ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดกำหนดการและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ดาวน์โหลด หรือ โทร.02-018-1615  

Activity Calendar

Upcoming

Course

View All

No Events

Event

View All

โครงการอบรมการประนอมข้อพิพาท รุ่นที่1 ภาค ภาษาไทย โดย สถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 สถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC นำโดย นาย พสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบัน เปิดโครงการอบรมการประนอมข้อพิพาท รุ่นที่1 ภาค ภาษาไทย สถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC ณ ห้องชิดลม ชั้น 26 อาคารภิรัชทาวเวอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนา และสร้างองค์ความรู้ในกระบวนการการระงับข้อพิพาททางเลือก โดยการใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) และการประนอมข้อพิพาท (Mediation) ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณ ฉวีวรรณ เมฆอาภรณ์ เป็นวิทยากร ภายในงานได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชน รวมถึง นักศึกษาจาก จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ทั้งนี้โครงการอบรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – [...]

July 2nd, 2018|

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการสื่อสารที่ดี

ในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. – 15.00 น. สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการสื่อสารที่ดี ให้บุคลากรภายในองค์กร ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การสื่อสารและการสั่งการภายในองค์กร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทักษะในการสื่อสารและสร้างความประทับใจในการร่วมมือภายในองค์กร รวมถึงเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการทำงาน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จุลชัย จุลเจือ วิทยากรรับเชิญให้กับหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน เป็นวิทยากรในโครงการนี้

June 27th, 2018|

International Arbitration Training Course – Module 1&2

หลักสูตร “International Arbitration Training Course” (บรรยายภาษาอังกฤษ) โดย สถาบันอนุญาโตตุลาการ และ มหาวิทยาลัยนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกา วันที่ 11 – 15 มิถุนายน 2561 สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้ จัดอบรมคอร์ส “International Arbitration Training Course” (บรรยายภาษาอังกฤษ) ร่วมกับ New York University โดย Prof. Franco Ferrari (Director for the Center for Transnational Litigation Arbitration and Commercial Law) ซึ่งเป็นผู้นำในการสอนหลักสูตรครั้งนี้ และวิทยากรร่วม Prof. Franco Ferrari (Professor of Law, NYU School of Law), Dr. Friedrich Rosenfeld (Partner / Attorney with Hanefeid Rechatsanwalt), Vanina Sucharitkul (FCIArb International Arbitrator, Lecturer at L’Université Paris Descartes,Paris V), [...]

June 20th, 2018|

Conflict Management Program, 24 – 25 July 2018

สถาบันอนุญาโตตุลาการ ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มช. ขอเชิญผู้ทีสนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบริหารการจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management Program) ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฏาคม 2561 ค่าลงทะเบียน - สำหรับนักศึกษา เพียง 2,500.- บาท - บุคคลทั่วไป เพียง 3,500.- บาท ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดกำหนดการและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ดาวน์โหลด หรือ โทร.02-018-1615  

June 20th, 2018|

17 July 2018

สถาบันอนุญาโตตุลาการ  ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนา "ส่งเสริมการค้าไทย ก้าวไกลไปกับอนุญาโตตุลาการ" ในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. - 16.00 น. ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลด รายละเอียดกำหนดการ และดาวน์โหลด ใบสมัคร หรือโทร. 02-018-1615 ต่อ 112  

June 20th, 2018|