Loading...

Our Service

Arbitration Service

บริการด้านอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทด้วยมาตรฐานระดับสากลทั้งในและต่างประเทศ

Mediation Service

บริการการประนอมข้อพิพาทในทางแพ่งและพาณิชย์ ทั้งในและต่างประเทศ

Online Dispute Resolution

ระบบการระงับข้อพิพาทออนไลน์ระบบแรกของไทย

News & Event

1610, 2018

งานเสวนา “หลักทั่วไปของกลไกการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ : อนุญาโตตุลาการ การประนอมข้อพิพาท และการดำเนินคดีในชั้นศาล” ภาคภาษาอังกฤษ

ตุลาคม 16th, 2018|

ในวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) ร่วมกับ หอการค้าไทย – เยอรมัน (GTCC) จัดงานเสวนาหัวข้อเรื่อง “หลักทั่วไปของกลไกการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ : อนุญาโตตุลาการ การประนอมข้อพิพาท และการดำเนินคดีในชั้นศาล” ภาคภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับใช้กับธุรกิจการค้าหน่วยงานรัฐและเอกชน ร่วมกันแสดงความเห็นการอนุญาโตตุลาการ การประนอมข้อพิพาท รวมถึงเป็นโอกาสที่ดีในการพบปะสร้างเครือข่าย ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก - Patrick Dahm Arbitration, Mediation & Litigation via case study method from the point of view of a practitioner. - Litsan Chong Arbitration, Mediation from the arbitral institution’s perspective. ร่วมบรรยายภาคภาษาอังกฤษ และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมงานเสวนาในครั้งนี้ ดูรูปภาพคลิกลิงค์ด้านล่างนี้ https://www.facebook.com/1580070982213163/posts/2250284415191813/    

910, 2018

QR Codes for Event planning

ตุลาคม 9th, 2018|

เพียงแค่สแกน QR Code  ท่านจะไม่พลาดงานอบรมและสัมมนา งานการศึกษาให้ความรู้ที่มีคุณภาพของ THAC ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-0181615 ต่อ 110, 112, 114 หรือ คลิกไฟล์ด้านล่างนี้ EVENT PLANNING V.Eng EVENT PLANNING V.Thai

2109, 2018

รายงานสถานการณ์อนุญาโตตุลาการในประเทศไทย ประจำปี 2560

กันยายน 21st, 2018|

สถาบันอนุญาโตตุลาการได้จัดทำรายงานสถานการณ์อนุญาโตตุลาการในประเทศไทย ประจำปี 2560 ขึ้นมา โดยจัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อนำเสนอข้อมูลและพัฒนาการด้านการอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยให้กับบุคคลทั่วไปและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือก อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาระบบการอนุญาโตตุลาการ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นต่อการอนุญาโตตุลาการในประเทศไทย รายงานสถานการณ์อนุญาโตตุลาการ 2560

1909, 2018

The IGLP Scholars Workshop

กันยายน 19th, 2018|

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ร่วมมือทางวิชาการกับ The Institute for Global Law And Policy(IGLP) คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด จัดหลักสูตรอบรบระยะสั้นระดับนานาชาติ The IGLP Scholars Workshop : การเขียนงานวิจัยเข้มข้น ปีที่ 3  ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากทีมคณาจารย์ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เป็นเวลากว่าสิบปี เพื่อมุ่งยกระดับศักยภาพนักวิจัยและนักวิชาการรุ่นใหม่ในภูมิภาคเอเชียทั่วโลก ให้สามารถเป็นนักวิจัยที่มีความรอบรู้เชิงลึกในสถานการน์โลกและบริบทการพัฒนา ผ่านรูปแบบ Workshop การเขียนงานวิจัยแบบเข้มข้นและสัมมนาในประเด็นที่หลากหลาย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันวิชาการชั้นนำระดับโลก เป็นผู้สอนและให้คำปรึกษาพร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ตรงโดยเชื่อมโยงแนวคิดด้านนโยบายการพัฒนาหลักนิติธรรม (Rule of Law and Policy) ซึ่งได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติแล้วว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในการพัฒนาของโลก เนื่องจากเป็นทั้งเป้าหมายการพัฒนาในตัวเองและเป็นปัจจัยเอื้อในการส่งเสริมให้เป้าหมายการพัฒนาทั้ง 17 ข้อแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับทุนการศึกษาในการฝึกอบรบตลอดทั้งหลักสูตรและได้รับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเมื่อสำเร็จการฝึกอบรม โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 10 มกรมคม 2561 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครโดยตรงได้ที่   iglp.law.harvard.edu ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561

1709, 2018

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 รายการ เช่าอาคารสถานที่ทำการสถาบันอนุญาโตตุลาการและจ้างบำรุงรักษาอาคารของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กันยายน 17th, 2018|

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 รายการ เช่าอาคารสถานที่ทำการสถาบันอนุญาโตตุลาการและจ้างบำรุงรักษาอาคารของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1709, 2018

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคารายการจัดจ้างออกแบบและผลิตสื่อเผยแพร่องค์ความรู้และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ Online Dispute Resolution ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ประจำปีงบประมาณ 2561

กันยายน 17th, 2018|

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคารายการจัดจ้างออกแบบและผลิตสื่อเผยแพร่องค์ความรู้และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ Online Dispute Resolution ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ประจำปีงบประมาณ 2561

สถาบันอนุญาโตตุลาการจัดการแข่งขันการประนอมข้อพิพาทจำลอง ในข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ รอบชิงชนะเลิศ

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 สถาบันอนุญาโตตุลาการจัดการแข่งขันการประนอมข้อพิพาทจำลอง ในข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ รอบชิงชนะเลิศ ผลการตัดสิน ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีมจากมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรางวัลชมเชย จากมหาวิทยาลัยศรีปทุมและสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากท่านรังสี แสงผล รองอธิบดีอัยการสำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ คณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล ให้กับทีมผู้เข้าแข่งขัน ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ อาคารภิรัชทาวเวอร์  ดิ เอ็มควอเทียร์ ชั้น 26  

เรื่อง ประกาศผลการตัดสินรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันการประนอมข้อพิพาทจำลองในข้อพิพาทเชิงพาณิชย์

สถาบันอนุญาโตตุลาการขอประกาศผลการตัดสินการแข่งขันการประนอมข้อพิพาทจำลองในข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ รอบชิงชนะเลิศ ดังต่อไปนี้  

สถาบันอนุญาโตตุลาการ Center (THAC) และศูนย์อนุญาโตตุลาการ จีน – ยุโรป(CEAC) ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ

สถาบันอนุญาโตตุลาการ Center (THAC) และศูนย์อนุญาโตตุลาการ จีน – ยุโรป (CEAC) ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้และการบริการด้านสถานที่และสิ่งอำนวยต่างๆ ในการะงับข้อพิพาททางเลือกด้วยการอนุญาโตตุลาการ รวมถึงความร่วมมือในด้านการจัดงานอบรมและสัมมนา งานการศึกษาให้ความรู้ต่างๆและเพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ ทั้งนี้นับว่าเป็นสัญญาณอันดีถึงการร่วมมือระหว่าง 2 สถาบัน อันจะช่วยผลักดันการระงับข้อพิพาททางเลือกในอนาคต โดยการลงนามในครั้งนี้จัดให้มีขึ้นในวันพุธที่ 13 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยฮัมเบิรก์ เมืองฮัมเบิร์ก ประเทศเยอรมัน ระหว่างงาน International Arbitration in Light of the Belt and Road Initiative: Building Bridges – Building Connections” 13-14 September 2018          

รายละเอียดผลคะแนนการแข่งขันการประนอมข้อพิพาทจำลองในข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ รอบคัดเลือก

เรื่อง ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันการประนอม ข้อพิพาทจำลองในข้อพิพาทเชิงพาณิชย์

  สถาบันอนุญาโตตุลาการขอประกาศทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันการประนอมข้อพิพาทจำลองในข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ ดังต่อไปนี้      

สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) และ ศูนย์ประนอมข้อพิพาท แห่งสภาส่งเสริมการค้าระหว่างเทศ (CCPIT Mediation Center) ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ

การทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้และการพัฒนาการให้บริการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือกด้านการประนอมข้อพิพาท รวมถึงความร่วมมือในด้านการจัดคอร์สอบรมและงานสัมมนาและเพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุนในเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 หรือ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative) ทั้งนี้นับว่าเป็นสัญญาณอันดีถึงการร่วมมือระหว่างสองสถาบัน อันจะช่วยผลักดันการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการประนอม ในภูมิภาคนี้ โดยการลงนามในครั้งนี้จัดมีขึ้นระหว่างงาน 3rd International Mediation Summit ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 ณ เมืองฉางซา มณฑลหูหนาน ประเทศจีน

Activity Calendar

Upcoming

Events

View All
Banner Italy

THAC - TICC- TEBA Seminar "The good, the bad and in between: Arbitration & Mediation, Bangkok rising hub for solving disputes

สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) ร่วมกับ หอการค้าไทย – อิตาลี (TICC) และ หอการค้าไทยยุโรป (TEBA) ขอเชิญร่วมงานเสวนาภาคภาษาอังกฤษ ในหัวข้อเรื่อง “เส้นทางสู่ศูนย์กลางการระงับข้อพิพาทของกรุงเทพมหานคร: อนุญาโต...

วันที่ 26/10/2018
เวลา 9:30 am - 12:00 pm
สถานที่ Thailand Arbitration Center (THAC)
arb banner

Drafting Arbitration Agreements Workshop

Practical exercises to learn proper techniques in drafting arbitration clauses. Develop skills through practical exercises in  avoiding the pitfalls of poorly drafted arbitration agreements by  Mr. Sa...

วันที่ 29/10/2018
เวลา 1:00 pm - 4:00 pm
สถานที่ Thailand Arbitration Center (THAC)
banner_BU-01-01

โครงการเสริมสร้างความรู้ ในเรื่องกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก

สถาบันอนุญาโตตุลาการขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการ เสริมสร้างความรู้ในเรื่องกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้เรียนรู้ในเรื่องกระบวนการระงับข้อพิพาทางเลือก ด้วยวิธีการประนอมและอน...

วันที่ 31/10/2018
เวลา 9:30 am - 4:00 pm
สถานที่ Thailand Arbitration Center (THAC)

หลักสูตรบริหารความขัดแย้ง ครั้งที่ 2 (Conflict Management Program)

สถาบันอนุญาโตตุลาการขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนา "หลักสูตรการบริหารการจัดการความขัดแย้ง ครั้งที่ 2"  ผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะได้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความขัดแย้งขั้นพื้นฐาน ห...

วันที่ 01/11/2018 - 02/11/2018
เวลา 9:00 am - 5:00 pm
สถานที่ Kantary Hotel นครราชสีมา

News

View All

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคารายการจัดจ้างออกแบบและผลิตสื่อเผยแพร่องค์ความรู้และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ Online Dispute Resolution ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคารายการจัดจ้างออกแบบและผลิตสื่อเผยแพร่องค์ความรู้และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ Online Dispute Resolution ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ประจำปีงบประมาณ 2561

กันยายน 17th, 2018|

สถาบันอนุญาโตตุลาการจัดการแข่งขันการประนอมข้อพิพาทจำลอง ในข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ รอบชิงชนะเลิศ

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 สถาบันอนุญาโตตุลาการจัดการแข่งขันการประนอมข้อพิพาทจำลอง ในข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ รอบชิงชนะเลิศ ผลการตัดสิน ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีมจากมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรางวัลชมเชย จากมหาวิทยาลัยศรีปทุมและสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากท่านรังสี แสงผล รองอธิบดีอัยการสำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ คณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล ให้กับทีมผู้เข้าแข่งขัน ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ อาคารภิรัชทาวเวอร์  ดิ เอ็มควอเทียร์ ชั้น 26  

กันยายน 14th, 2018|

เรื่อง ประกาศผลการตัดสินรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันการประนอมข้อพิพาทจำลองในข้อพิพาทเชิงพาณิชย์

สถาบันอนุญาโตตุลาการขอประกาศผลการตัดสินการแข่งขันการประนอมข้อพิพาทจำลองในข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ รอบชิงชนะเลิศ ดังต่อไปนี้  

กันยายน 14th, 2018|

สถาบันอนุญาโตตุลาการ Center (THAC) และศูนย์อนุญาโตตุลาการ จีน – ยุโรป(CEAC) ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ

สถาบันอนุญาโตตุลาการ Center (THAC) และศูนย์อนุญาโตตุลาการ จีน – ยุโรป (CEAC) ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้และการบริการด้านสถานที่และสิ่งอำนวยต่างๆ ในการะงับข้อพิพาททางเลือกด้วยการอนุญาโตตุลาการ รวมถึงความร่วมมือในด้านการจัดงานอบรมและสัมมนา งานการศึกษาให้ความรู้ต่างๆและเพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ ทั้งนี้นับว่าเป็นสัญญาณอันดีถึงการร่วมมือระหว่าง 2 สถาบัน อันจะช่วยผลักดันการระงับข้อพิพาททางเลือกในอนาคต โดยการลงนามในครั้งนี้จัดให้มีขึ้นในวันพุธที่ 13 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยฮัมเบิรก์ เมืองฮัมเบิร์ก ประเทศเยอรมัน ระหว่างงาน International Arbitration in Light of the Belt and Road Initiative: Building Bridges – Building Connections” 13-14 September 2018 [...]

กันยายน 14th, 2018|

รายละเอียดผลคะแนนการแข่งขันการประนอมข้อพิพาทจำลองในข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ รอบคัดเลือก

กันยายน 13th, 2018|