Loading...

Our Service

Arbitration Service

บริการด้านอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทด้วยมาตรฐานระดับสากลทั้งในและต่างประเทศ

Mediation Service

บริการการประนอมข้อพิพาทในทางแพ่งและพาณิชย์ ทั้งในและต่างประเทศ

ADRA

The Alternative Dispute Resolution ศูนย์วิชาการการระงับข้อพิพาททางเลือก

Online Dispute Resolution

ระบบการระงับข้อพิพาทออนไลน์ระบบแรกของไทย

News & Event

2006, 2018

International Arbitration Training Course – Module 1&2

June 20th, 2018|

หลักสูตร “International Arbitration Training Course” (บรรยายภาษาอังกฤษ) โดย สถาบันอนุญาโตตุลาการ และ มหาวิทยาลัยนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกา วันที่ 11 – 15 มิถุนายน 2561 สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้ จัดอบรมคอร์ส “International Arbitration Training Course” (บรรยายภาษาอังกฤษ) ร่วมกับ New York University โดย Prof. Franco Ferrari (Director for the Center for Transnational Litigation Arbitration and Commercial Law) ซึ่งเป็นผู้นำในการสอนหลักสูตรครั้งนี้ และวิทยากรร่วม Prof. Franco Ferrari (Professor of Law, NYU School of Law), Dr. Friedrich Rosenfeld (Partner / Attorney with Hanefeid Rechatsanwalt), Vanina Sucharitkul (FCIArb International Arbitrator, Lecturer at L’Université Paris Descartes,Paris V), David Holloway (Barrister, St Philips Stone and Assistant Professor LLMArbDR Programme Director at City university Hong Kong University) ร่วมกับ Mr. Samuel Seow (Senior Legal Counsel, Samuel Seow Law Corporation, Singapore) ที่ ห้องประชุมทองหล่อ สถาบันอนุญาโตตุลาการอาคารภิรัช ทาวเวอร์ ชั้น 26 ภายในงานมีการอบรมความรู้ แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรแรกเป็นการแนะนำอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ (Introduction to International Arbitration) และหลักสูตรที่สองจะเป็นการเรียนการสอนเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินคดีอนุญาโตตุลาการ ทั้งนี้หลักสูตรได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้จะได้รับใบประประกาศนียบัตรจากทาง สถาบันอนุญาโตตุลาการ และ มหาวิทยาลัยนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกา ภาพบรรยากาศ  

2006, 2018

Conflict Management Program, 24 – 25 July 2018

June 20th, 2018|

สถาบันอนุญาโตตุลาการ ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มช. ขอเชิญผู้ทีสนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบริหารการจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management Program) ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฏาคม 2561 ค่าลงทะเบียน - สำหรับนักศึกษา เพียง 2,500.- บาท - บุคคลทั่วไป เพียง 3,500.- บาท ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดกำหนดการและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ดาวน์โหลด หรือ โทร.02-018-1615  

2006, 2018

17 July 2018

June 20th, 2018|

สถาบันอนุญาโตตุลาการ  ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนา "ส่งเสริมการค้าไทย ก้าวไกลไปกับอนุญาโตตุลาการ" ในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. - 16.00 น. ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลด รายละเอียดกำหนดการ และดาวน์โหลด ใบสมัคร หรือโทร. 02-018-1615 ต่อ 112  

2006, 2018

MOCK Arbitration, 4 July 2018

June 20th, 2018|

สถาบันอนุญาโตตุลาการ  ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา “MOCK ARBITRATION ทุนทรัพย์ขนาดย่อม ซ่อมได้ด้วย Small Claims” ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30น. - 12.30 น. งานสัมมนานี้เป็นภาษาไทยและไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลด รายละเอียดกำหนดการ และดาวน์โหลด ใบสมัคร หรือ โทร.02-018-1615

1506, 2018

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชมปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการคดี

June 15th, 2018|

คณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ และ เจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการคดีของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 – 12.00 น.   ณ อาคารศาลอาญา สถาบันอนุญาโตตุลาการ ชั้น 5 สำนักงานศาลยุติธรรม  

1106, 2018

สัมมนาหัวข้อ “ทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท” ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก โฮเต็ล จังหวัดสงขลา

June 11th, 2018|

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 – 16.00 น. สถาบันอนุญาโตตุลาการได้จัดการสัมมนาหัวข้อ “ทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท” ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก โฮเต็ล จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการให้แก่บุคคลทั่วไป เพื่อที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Thailand : Annual International Arbitration & Regulatory Summit

Protected: 1st International ADR Conference Download Presentation

This content is password protected. To view it please enter your password below: Password:

1st International ADR Conference 2018

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนา “1st International ADR Conference 2018” ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยมีท่านทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ท่านเลขาคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ และสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ ท่านผู้บริหารภาครัฐ และภาคเอกชน คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า 300 ท่านเป็นสักขีพยานในพิธีเปิด  ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านเลขาคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ และสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก Anna Joubin-Bret เป็นองค์ปาฐก หรือ Keynote Speaker หลังพิธีเปิด           งานสัมมนาดังกล่าวนี้ สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) ร่วมกับคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ และสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (UNCITRAL-RCAP) ได้ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นการสัมมนาประจำปี เพื่อร่วมกันแสดงความเห็น และรับฟังถึงแนวทางการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ การประนอมข้อพิพาท และการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยหัวข้อของการสัมมนาจะเปลี่ยนในทุกปีโดยจะเน้นให้เกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาททางเลือกเป็นหลัก           ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการสนับสนุน และส่งเสริมการระงับข้อพิพาททางเลือกในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการอนุญาโตตุลาการ การประนอมข้อพิพาท รวมถึงการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และมุ่งหวังให้การระงับข้อพิพาททางเลือกในประเทศไทยมีความเป็นกลาง เป็นอิสระได้มาตราฐานสากล งานสัมมนาในปีนี้เป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมุ่งเน้นหัวข้อหลักไปที่การระงับข้อพิพาททางเลือกในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อส่งเสริมการค้าภายใน และเชื่อมโยงไปสู่การค้าตามแนวระเบียงเศรษฐกิจในระดับภูมิภาครวมถึงเส้นทางสายไหมในประเทศจีน การสัมมนาครั้งนี้ยังได้อ้างถึงบริบททางเศรษฐกิจที่กว้างขึ้น และการพัฒนาการทางเศรษฐกิจตะวันออกของประเทศในแถบลุ่มแม่น้ำโขง และประเทศจีน รวมถึงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ หากกล่าวโดยเจาะจงแล้ว การที่ประเทศไทยตั้งอยู่ใจกลางอนุภูมิภาคแม่โขงประกอบกับการมีนโยบายสนับสนุนให้ลงทุนในด้านพลังงาน โทรคมนาคม การขนส่งและภาคการค้า ทำให้คาดหมายได้มากขึ้นว่าคู่กรณีจะเลือกใช้การอนุญาโตตุลาการ และ/หรือการประนอมข้อพิพาท ในการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการค้ากางลงทุน งานสัมมนาในครั้งนี้จึงนับเป็นโอกาสอันดีในการมาร่วมกันสร้างมาตรฐานการระงับข้อพิพาททางเลือกในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และแนวการค้าเส้นทางสายไหมในประเทศจีน        

Mediation Advocacy

กำหนดการ

ประกาศสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาการรับรู้และช่องทางการสื่อสาร Online ประจำปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะสื่อออนไลน์

โครงการ ปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ประจำปีงบประมาณ 2561

ในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้จัดโครงการปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีจิตสำนึก สร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต และนำความรู้ความเข้าใจมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมี นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นวิทยากร

Activity Calendar

Upcoming

Course

View All

No Events

Event

View All

ประกาศสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจัดจ้างพัฒนาเว็บไซต์ ที เอช เอ ซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ดาวน์โหลดประกาศ ประกาศสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจัดจ้างพัฒนาเว็บไซต์ ที เอช เอ ซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

March 28th, 2018|

ประกวดราคาจ้างการจัดจ้างพัฒนาเว็บไซต์ ที เอช เอ ซี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศสถาบันอนุญาโตตุลาการ ประกวดราคาจ้างการจัดจ้างพัฒนาเว็บไซต์ ที เอช เอ ซี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังนี้   1. ขอบเขตของงานเว็บไซต์ 2. ประกาศประกวดราคาเว็บไซต์ 3. ราคากลางเว็บไซต์ 4. เอกสารประกวดราคาเว็บไซต์    

February 28th, 2018|

ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการจัดการสัมมนา ทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท

      เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 8.30 น. – 17.00 น. ที่ผ่านมา ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้มีการจัดการสัมมนาในหัวข้อ “ทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท” ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกให้แก่บุคคลทั่วไป โดยได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนจาก คุณ นรินทร์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น       ทั้งนี้ ที เอช เอ ซี การสัมมนาดังกล่าวมีคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่  ศ.นพ. [...]

November 29th, 2017|

THAC จัดสัมมนา จัดการสัมมนาในหัวข้อ “ทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท”

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ที่ผ่านมา ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้มีการจัดการสัมมนาในหัวข้อ “ทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท” ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกให้แก่บุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ที เอช เอ ซี ได้รับเกียรติจากนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดการสัมมนา การสัมมนาดังกล่าวมีคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.พสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน์ และ ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี

November 10th, 2017|

การบริหารการจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management Program)

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา! หลักสูตรการบริหารการจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management Program) วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. – 17.00 น. ณ THAC (Thailand Arbitration Center) ชั้น 26 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ @EmQuartier BTS พร้อมพงษ์ เทคนิคและกลยุทธ์บริหารจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ด้วยวิธีการระดับสากลแบบมืออาชีพ มีที่นี่ที่เดียวเท่านั้น! วิทยากร 1) คุณปริญดา วิรานุวัตร: ผู้อำนวยการและที่ปรึกษา บริษัท อินเนอร์วอย จำกัด (วิทยากรหลัก) 2) คุณวรรณา บุญช่วยเรืองชัย (วิทยากรผู้ช่วย) ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่ลิงค์ด้านล่าง: กำหนดการ  >> ดาวน์โหลด << ราคาพิเศษ  (Early Bird)  5,900 บาท (หมดเขต 10 พ.ย) จากราคาปกติ  7,000 บาท ราคาสำหรับนักเรียนและนักศึกษา (อายุไม่เกิน  25 ปี)  2,900 บาท หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด โทร. 02-018-1615 ต่อ 108 โทรสาร 0 2018-1632 Email: info@thac.or.th ***ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสำหรับผู้ลงทะเบียน 20 ท่านแรก***

September 29th, 2017|