มาทำความรู้จักกับระบบ ODR (Online Dispute Resolution) หรือ ระบบระงับข้อพิพาททางออนไลน์กันเถอะ

ปัจจุบันนี้ผู้คนนิยมใช้งานอินเตอร์เน็ตมากขึ้น จนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันที่ขาดไม่ได้ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นทำให้เราสามารถเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ไม่ว่าจะเชื่อมต่อผ่านทางคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน การซื้อของหรือทำธุรกรรมต่างๆผ่านระบบออนไลน์จึงเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งก็คือระบบ e-Commerce โดย e-commerce  มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีมูลค่าธุรกิจที่สูงเพิ่มขึ้นและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อธุรกรรมออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้น ก็ทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมาย เช่น ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตามที่ตกลงกันไว้ ภายในเวลาที่กำหนด ก็จะเกิดการโต้แย้งสิทธิหรือเกิดข้อพิพาทขึ้นได้

ระบบ ODR เกิดขึ้นครั้งแรกช่วงปี ค.ศ. 1990 โดยในปี 1996 บทความแรกที่เกี่ยวกับ ODR ปรากฏใน การวิจัยข้อมูลของ NCAIR (NATIONAL CENTRE FOR AEROSPACE INNOVATION AND RESEARCH) ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการประชุมครั้งแรกที่ทุ่มเทให้กับ ODR และการระดมทุนจาก NCAIR ในการเปิดตัวโครงการ ODR เป็นครั้งแรกที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้มีการจัดการทดลองใช้ร่วมกับ eBay เพื่อที่จะดูว่าข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อนั้นสามารถที่จะยุติผ่านกระบวนการประนอมออนไลน์ได้หรือไม่ ด้วยเวลาแค่ 2 อาทิตย์นั้นก็มีข้อพิพาทเข้ามามากกว่า 150 คดี eBay จึงได้มีการจัดทำระบบ ODR ขึ้นเมื่อปี 2010 ในเว็บไซต์ ซึ่งในแต่ละปีนั้นมีคดีเข้ามาไม่ต่ำกว่า 60 ล้านคดี ในปัจจุบันนี้ระบบ ODR ได้เริ่มมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายทั้งในอเมริกาและทางฝั่งยุโรป แต่ก็ยังไม่เป็นที่แพร่หลายนักในเอเชีย

การระงับข้อพิพาททางออนไลน์ (Online Dispute Resolution, ODR) เป็นวิธีระงับข้อพิพาทในรูปแบบใหม่ โดยจะมีหลักการเช่นเดียวกันกับ การเจรจาต่อรอง การประนีประนอมข้อพิพาท ซึ่งจะเป็นการดำเนินกระบวนการผ่านทางระบบออนไลน์ ระบบ ODR ได้มีขึ้นเพื่อรองรับระบบ e-commerce เพื่อป้องกันและระงับข้อพิพาทธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นสัญญาใดๆที่เกิดขึ้นผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากลักษณะของการทำสัญญาระหว่างคู่สัญญา เช่น สัญญาซื้อขาย ที่ได้ทำขึ้นผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการทำขึ้นโดยที่คู่สัญญาไม่ได้เจอหน้ากันมาก่อน อีกทั้งระยะทางที่ห่างกัน ด้วยลักษณะของสัญญาแล้ว อีกทั้งมูลค่าข้อพิพาทที่ไม่สูงมาก ระบบ ODR จึงสามารถตอบโจทก์ในเรื่องนี้ได้อย่างดี รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่คู่กรณี เนื่องจากระบบที่รวดเร็วและไม่ซับซ้อน เข้าถึงง่าย ทำให้สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว และ ประหยัดเวลา นอกจากนี้ ระบบ ODR ยังสามารถระงับข้อพิพาทอื่นๆได้อีกด้วย เช่น ข้อพิพาททางทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ข้อพิพาททางครอบครัว เป็นต้น  ซึ่งบางข้อพิพาทที่คู่กรณีอาจจะไม่สะดวกที่มาเจอกัน หรือ มีปัญหาในเรื่องระยะทาง การเดินทาง และ ค่าใช้จ่าย ก็สามารถระงับข้อพิพาทได้ทุกที่ผ่านทางระบบ ODR

เนื่องจากการเติบโตของเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงการค้าทางออนไลน์ซึ่งมีมูลค่า สูงถึง 2 ล้านล้านบาท ทำให้ระบบการระงับข้อพิพาททางออนไลน์มีบทบาทสำคัญในปัจจุบันที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ THAC สถาบันอนุญาโตตุลาการ จึงได้มีการจัดทำและพัฒนาระบบ ODR ขึ้นมาเป็นเจ้าแรกในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ TalkDD: The First Online Dispute Resolution in Thailand ซึ่งรองรับข้อพิพาทออนไลน์ต่างๆอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น การรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ การเจรจาต่อรอง การประนีประนอมข้อพิพาทด้วยผู้ประนอมที่ผ่านการสอบอบรมตามหลักสูตรระดับสากลมาช่วยจัดการข้อพิพาทที่เกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่าย โดยข้อพิพาททั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ สะดวก รวดเร็ว และสามารถรักษาความสัมพันธ์ของคู่กรณีไว้ได้ การให้บริการที่ครบวงจรของระบบ TalkDD จึงสามารถตอบโจทย์สำหรับผู้ประกอบการและผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้อย่างดีเยี่ยม

By Webcontent1412