เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 Ms. Annette Magnusson เลขาธิการสถาบันอนุญาโตตุลาการสต็อกโฮล์ม ให้การต้อนรับท่านผู้อำนวยการพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ที่มาเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ