สปอตโฆษณาแอปพลิเคชัน  กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103

 

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำแอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103 เพื่อเป็นช่องทางใหม่ในการให้ความรู้ อีกทั้งผู้ใช้งานสามารถศึกษาหาความรู้อย่างได้สะดวกและง่ายดายมากขึ้นรวมถึงสามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ตลอดเวลาผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าว