คณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการได้เข้าเยี่ยมชมงานหลักสูตรอบรมผู้ประนอมข้อพิพาทรุ่นที่ 6 ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ  โดยมี Prof. Andrew Goodman ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่19 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา