เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) ได้เข้าพบ ฯพณฯ U Tun Tun Oo อัยการสูงสุดสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการและโอกาสสำหรับความร่วมมือในอนาคต