เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. – 16.30 น. ที่ผ่านมา ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้มีการจัดการสัมมนาในหัวข้อ “Work Shop การประนอมข้อพิพาทและการเจรจาต่อรอง” ณ ชั้น 26 อาคาร อาคารภิรัชทาวเวอร์ (เอ็มควอเทียร์) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประนอม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทักษะการฟังอย่างตั้งใจ ทักษะการจับประเด็นวิเคราะห์ปัญหา ทักษะการสร้างความประทับใจให้ต่อผู้พิพาทและที่สำคัญสำคัญที่สุดคือทักษะการโน้มน้าวใจ ในการประนอมข้อพิพาททั้งนี้ ที เอช เอ ซี การสัมมนาดังกล่าวมีคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย ผู้บริหาร 1 ใน 500 Fortune ของประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ ” เส้นทางนักขาย” ทาง Nation Channel.