เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561

Ms.Yoko Kamikawa รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของประเทศญี่ปุ่นได้เข้าเยี่ยมชม ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ ซึ่งรรกาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

Official visit by the Minister of Justice of Japan, H.E. Ms. Yoko Kamikawa to Thailand Arbitration Center

H.E. Ms. Yoko Kamikawa, Minisiter of Justice and her distinguished delegates received by the Managing Director of the THAC to discussed and further exchanged views over International Arbitration.