ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาจาก Indonesiaและไทย เข้ามาศึกษาดูงานกับทางสถาบันฯ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองมากครับ

 

ALSA indonesia visit_๑๘๐๑๑๘_0081

 

The Thailand Arbitration Center was pleased to welcome members of the Asian Law Students’ Association from Indonesia and Thailand on 16 January 2018.

 

ALSA indonesia visit_๑๘๐๑๑๘_0076