ในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น. สถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงยุติธรรม ณ สนามอินทรีจันทร์สถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ โดย พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเป็นการแข่งขันภายในกระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561

S__25788430

S__25788432