วันที่ 27 มิถุนายน 2561 สถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC นำโดย นาย พสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบัน
เปิดโครงการอบรมการประนอมข้อพิพาท รุ่นที่1 ภาค ภาษาไทย สถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC ณ ห้องชิดลม ชั้น 26 อาคารภิรัชทาวเวอร์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนา และสร้างองค์ความรู้ในกระบวนการการระงับข้อพิพาททางเลือก โดยการใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) และการประนอมข้อพิพาท (Mediation)

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณ ฉวีวรรณ เมฆอาภรณ์ เป็นวิทยากร ภายในงานได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชน รวมถึง นักศึกษาจาก จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

ทั้งนี้โครงการอบรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน และวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2561 ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC

FRONT IMG_4627IMG_4651 IMG_4659IMG_4797DSC09933 DSC09966IMG_4744IMG_4752DSC00124DSC00178DSC00189DSC00264