ด้วยในปัจจุบัน การระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยการประนอมข้อพิพาทเป็นกระบวนการที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในระดับสากล เนื่องจากเป็นกระบวนการที่รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก ประหยัดค่าใช้จ่าย รักษาความลับและความสัมพันธ์ของคู่กรณี แต่ประเทศไทยยังขาดแคลนผู้ประนอมที่มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายตามมาตรฐานสากล ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างและส่งเสริมวิชาชีพผู้ประนอม ที เอช เอ ซี  สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้ร่วมมือกับ Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการอบรมผู้ประนอมอย่างมืออาชีพและมีมาตรฐานตามหลักสากล จัดหลักสูตรอบรมผู้ประนอม รุ่นที่ 8 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) โดยมี Mr. Danny McFadden, Vice Chair HKMAAL Hong Kong เป็นวิทยากรสำหรับการจัดอบรม เมื่อผ่านการอบรมตามหลักสูตรท่านสามารถสมัครเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ประนอมของที เอช เอ ซี โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะเป็นผู้ประนอมของที เอช เอ ซี ไม่ว่าจะเป็นการสร้างรายได้จากการประนอมข้อพิพาทและเป็นการช่วยเหลือสังคมได้อีกทางหนึ่
ในการนี้ ที เอช เอ ซี จึงใคร่ขอเชิญผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมหลักสูตรอบรมผู้ประนอม รุ่นที่ 8 ระหว่าง วันที่ 27 – 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 – 17.30 น. ณ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยมีค่าใช้จ่าย ท่านที่สนใจสามารถส่งใบสมัครตอบรับเข้าร่วมหลักสูตรอบรมได้ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 หากท่านประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามมายังฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ตามวันและเวลาทำการ
MTC8 Agenda 12-07-18_Page_1 MTC8 Agenda 12-07-18_Page_2 MTC8 Agenda 12-07-18_Page_3 Registration Form 12-07-18