สถาบันอนุญาโตตุลาการขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ National Mediation Competition 2018

ในระหว่างวันที่ 1314 กันยายน พ.2561 ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ชิงเงินรางวัลชนะเลิศกว่า 30,000 บาท

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม – 24 สิงหาคม 2561 การแข่งขันโดยใช้เทคนิคการประนอม โดยใช้ชื่อว่า National Mediation Competition 2018

การจัดการแข่งขันการประนอมข้อพิพาทดังกล่าวเป็นการแข่งขันซึ่งจัดให้มีสถานการณ์จำลองในข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ อันจะเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่มีความรู้ความเข้าใจในการประนอมข้อพิพาท บทบาทหน้าที่ของผู้ประนอม และเน้นย้ำถึงความสำคัญของผู้ที่ทำหน้าที่ ผู้ประนอม” ซึ่งไม่จำเป็น หรือจำกัดว่าจะต้องเป็นทนายความ หรือ นักกฎหมายเท่านั้น

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ใบสมัคร National Mediation Competition 2018

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปานประดับ โทร 02-018-1615 ต่อ 112 แฟกซ์ 02-018-1632

E-mail: panpradap.p@thac.or.th

poster NMC a3 120761 ใบสมัคร NMC_Page_1 ใบสมัคร NMC_Page_2 ใบสมัคร NMC_Page_3 ใบสมัคร NMC_Page_4 ใบสมัคร NMC_Page_5