ในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Heliconia โรงแรมเอ็มโพเรียม สวีท บาย ชาเทรียม กรุงเทพมหานคร สถาบันอนุญาโตตุลาการได้จัดการเสวนาในหัวข้อ เรื่อง “ส่งเสริมการค้าไทย ก้าวไกลกับอนุญาโตตุลาการ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการค้าการลงทุนของประเทศไทยทั้งในและต่างประเทศรวมถึงกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุนในปัจจุบัน ซึ่งจะส่งเสริมทำให้การค้าการลงทุนของประเทศไทยมีความก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับในสากลนั้น การอนุญาโตตุลาการถือเป็นวิธีการระงับข้อพิพาทที่ได้รับการยอมรับในทางธุรกิจที่มีกลไกการระงับข้อพิพาทที่เหมาะสมและสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนในต่างประเทศที่ประสงค์จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยได้เป็นอย่างดีให้แก่บุคลากรทางด้านกฎหมายและบุคคลทั่วไป

DSC00644 DSC00652DSC00659 DSC00670DSC00658