สถาบันอนุญาโตตุลาการร่วมกับ Wolters Kluwer และ Legal Plus จัดงานประชุมสัมมนา Annual International Arbitration & Regulatory Summit 2018 ณ โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม ที่ผ่านมา

งานประชุมสัมมนาในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ได้แลกเปลี่ยนประสบการน์ความรู้ รวมไปถึงได้รับทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ ระหว่างประเทศในหลากหลายแง่มุม โดยมีวิทยากรมากกว่า 10 ท่าน มาบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ในครั้งนี้

ทางสถาบันอนุญาโตตุลาการจึงจัดงานเลี้ยงต้อนรับ ให้กับผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายประเทศ ได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งนี้ผู้ร่วมประชุมสัมมนาได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันอนุญาโตตุลาการ โดย ดร.พสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการได้กล่าวให้การต้อนรับ

IMG_0108 IMG_0122 333 444