ในวันที่ 15 สิงหาคม ที่ผ่านมา สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “การร่างสัญญาอนุญาโตตุลาการ” ร่วมกับบริษัท Herbert Smith Freehills โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ ให้กับผู้ที่ทำงานด้านกฎหมายจากหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นาย  Andrew Hay และ นายอมรวิทย์ เพศประเสริฐ ทนายความจากบริษัท Herbert Smith Freehills  ประเทศไทย  มาร่วมสอนขั้นตอนในการร่างข้อตกลงอนุญาโตตุลาการอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง ณ  สถาบันอนุญาโตตุลาการ ชั้น 26 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ (เอ็มควอเทียร์) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

DSC01279 DSC01263 DSC01287 DSC01296 DSC01253