ในวันที่ 21สิงหาคม ที่ผ่านมา สถาบันอนุญาโตตุลาการจัดการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “การจัดการความขัดแย้งของนักลงทุนกับหน่วยงานรัฐ” โดย Prof.Michael Ewing-Chow จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงค์โปร์ เป็นผู้บรรยาย ภายในงานมีผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงบริษัทด้านการเงินการลงทุนเข้าร่วมฟังสัมมนา เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งหากเกิดข้อพิพาทระหว่างกันในอนาคต ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ตึกพิรัชต์ทาวเวอร์ ชั้น 26

DSC01657 DSC01701 DSC01730