สถาบันอนุญาโตตุลาการ จัดหลักสูตรอบรบผู้ประนอมรุ่นที่ 8 การอบรมในครั้งนี้ได้ร่วมมือกับ Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการอบรมผู้ประนอมข้อพิพาทอย่างมืออาชีพและมีมาตรฐานตามหลักสากล โดยมีวิทยากรคือ Mr. Danny McFadden, Vice Chair HKMAAL Hong Kong เป็นผู้บรรยาย ผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมอบรมจะได้ประกาศนียบัตรและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประนอมของสถาบันอนุญาโตตุลาการ  ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ชั้น 26 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ (เอ็มควอเทียร์) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

DSC01909 DSC01901 DSC01922 DSC01933