ในวันที่ 29 สิงหาคม ที่ผ่านมา สมาคมนิสิตนักศึกษากฎหมายแห่งเอเชีย หรือ Asian Law Students’ Association(Alsa Thailand )ร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมสถาบันอนุญาโตตุลาการ  และรับฟังบรรยายในหัวข้อ “อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ” โดยนายนิคกี้ บาลานี ผู้ปรึกษาด้านกฎหมายของสถาบันอนุญาโตตุลาการเป็นผู้บรรยาย  ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ภิรัชทาวเวอร์ ชั้น 26

DSC01955 DSC01964