เมื่อวันที่ 4 กันยายน ที่ผ่านมา สถาบันอนุญาโตตุลาการได้จัดงานปฐมนิเทศน์นักศึกษา ที่เข้ามาร่วมงานแข่งขัน National Mediation Competition   2018 เพื่อรับทราบกติกาการแข่งขันการะประนอมระงับข้อพิพาทเชิงพานิชย์ โดยได้มีการแสดงจำลองสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้เตรียมตัวก่อนวันแข่งขันจริงที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 13-14 กันยายนที่จะถึงนี้ ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ อาคารภิรัช ทาวเวอร์ เอ็มควอเทียร์ ชั้น 26

DSC02392 DSC02398DSC02428