เมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา เป็นวันสุดท้ายของการจัดอบรมหลักสูตรอบรบผู้ประนอมรุ่นที่ 8 ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ และได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรบหลักสูตรดังกล่าว โดยมีท่านผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ นายพสิษฐ์ อัสววัฒนาพร เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ อาคารภิรัช ทาวเวอร์ เอ็มควอเทียร์ ชั้น 26

DSC02095 DSC02117