การทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้และการพัฒนาการให้บริการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือกด้านการประนอมข้อพิพาท รวมถึงความร่วมมือในด้านการจัดคอร์สอบรมและงานสัมมนาและเพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุนในเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 หรือ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative) ทั้งนี้นับว่าเป็นสัญญาณอันดีถึงการร่วมมือระหว่างสองสถาบัน อันจะช่วยผลักดันการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการประนอม ในภูมิภาคนี้

โดยการลงนามในครั้งนี้จัดมีขึ้นระหว่างงาน 3rd International Mediation Summit ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 ณ เมืองฉางซา มณฑลหูหนาน ประเทศจีน

77213

77218

77223