สถาบันอนุญาโตตุลาการขอประกาศทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันการประนอมข้อพิพาทจำลองในข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ ดังต่อไปนี้

 

 

ประกาศเข้ารอบ_Page_1

 

ประกาศเข้ารอบ_Page_2