สถาบันอนุญาโตตุลาการขอประกาศผลการตัดสินการแข่งขันการประนอมข้อพิพาทจำลองในข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ รอบชิงชนะเลิศ ดังต่อไปนี้

 

img-914170837 คะแนน NMC รอบชิง_Page_2คะแนน NMC รอบชิง_Page_1 คะแนน NMC รอบชิง_Page_3