เมื่อวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2561 นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้เข้าร่วมงาน “The 2018 International Commercial & Legal Cooperation Forum” โดยมีนาย Lu Pengqi รองประธานสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจีน (CCPIT) เป็นผู้กล่าวเปิดงาน 

ในการจัดงาน “The 2018 International Commercial & Legal Cooperation Forum” มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการสื่อสารและความร่วมมือระหว่างวงการธุรกิจและวิชาชีพด้านกฎหมายในหลายประเด็นหลัก และเพิ่มการแลกเปลี่ยนทางกฎหมายความร่วมมือด้านนโยบาย และการประสานงานด้านกฎระเบียบภายใต้สถานการณ์ระหว่างประเทศที่ซับซ้อน จัดโดย Changsha City และ CCPIT Commercial Legal Service Center ซึ่งมี China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) เป็นเจ้าภาพ และได้รับการสนับสนุนจาก China Law Society, China Enterprise Confederation, All China Lawyers Association และ US-China Legal Foundation ภายในงานมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 650 คน