ในวันที่ 24 มกราคม 2562 ผู้แทนสถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้เข้าร่วมงานการลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจระหว่าง สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) และ กรมศุลกากร แห่งสาธารณรัฐเกาหลีใต้ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) ณ โรงแรมเดอะสุโกศล พญาไท