About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 207 blog entries.

Protected: 1st International ADR Conference Download Presentation

This content is password protected. To view it please enter your password below: Password:

By | May 24th, 2018|ข่าวสถาบันอนุญาโตตุลาการ|Enter your password to view comments.

1st International ADR Conference 2018

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนา “1st International ADR Conference 2018” ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยมีท่านทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ท่านเลขาคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ และสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ ท่านผู้บริหารภาครัฐ และภาคเอกชน คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า 300 ท่านเป็นสักขีพยานในพิธีเปิด  ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านเลขาคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ และสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก Anna Joubin-Bret เป็นองค์ปาฐก หรือ Keynote Speaker หลังพิธีเปิด           งานสัมมนาดังกล่าวนี้ สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) ร่วมกับคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ และสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (UNCITRAL-RCAP) ได้ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 18 [...]

Mediation Advocacy

กำหนดการ

Drafting Arbitration

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกงานกับสถาบันอนุญาโตตุลาการ

นางสาวณัฐธยาน์ อธิปัญจพงษ์ นายกฤษดนัย เทพณรงค์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ที เอช เอ ซี สถาบบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) และ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD)

  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบบันอนุญาโตตุลาการ และสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา โดยมี ดร.พสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ และ ดร. กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เป็นผู้แทนจากทั้งสองสถาบันในการลงนามครั้งนี้ โดยพิธีลงนามความร่วมมือดังกล่าวนี้ได้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 12:00 – 13:30 น. ณ ห้องประชุมเพลินจิต สถาบันอนุญาโตตุลาการ   พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสองสถาบันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือเพื่อสนับสนุน และส่งเสริมความร่วมมือในการทำงานของทั้งสองสถาบันในแง่ของการจัดทำงานวิจัย การจัดอบรม การจัด Workshop  รวมถึงงานสัมมนาทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ อาทิ การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ การเงิน การลงทุน หัวข้อด้านพลังงาน และหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ยังได้รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรของสองสถาบัน การเป็น Research Fellows การที่ทั้งสองสถาบันสามารถส่งบุคลากรเพื่อเข้าร่วมในงานสัมมนาที่อีกสถาบันได้จัดขึ้น และการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ เพื่อการศึกษาวิจัย ดังนี้การร่วมลงนามบันทึกข้อความตกลงดังกล่าวนับเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองสถาบันจะได้ทำงาน [...]

Chinese European Arbitration Centre’s (CEAC) 10th Anniversary

CEAC 10th Anniversary to be held on 13th and 14th September 2018 in Hamburg, Germany. The theme being: China's Belt and Road Initiative - Opportunities and Challenges for International Dispute Resolution and Contracting. Please click on the flyer for more information.  

เสวนาหัวข้อ “การสืบพยานในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ”

ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 9.30 - 12.00 น. ที่ผ่านมา ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้มีการจัดงานเสวนาในหัวข้อ “การสืบพยานในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเสวนาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นในการส่งเสริมและพัฒนาระบบอนุญาโตตุลาการในประเทศไทย ณ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยมีคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. เสาวนีย์ อัศวโรจน์ อาจารย์ประจำพิเศษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายบำรุง ตันจิตติวัฒน์ กรรมการอนุญาโตตุลาการการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนางสาวพัชร์วลัย มังคละศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย สถาบันอนุญาโตตุลาการ ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการ   เอกสารประกอบการสัมมนา: เทคนิคในการสืบพยานของอนุญาโตตุลาการ

ประกาศสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรื่องการประกวดราคาจ้างพัฒนาการรับรู้และช่องทางการสื่อาสาร Online ด้วยวิธีการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสถาบันอนุญาโตตุลาการ  เรื่องการประกวดราคาจ้างพัฒนาการรับรู้และช่องทางการสื่อาสาร Online ด้วยวิธีการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสาร ขอบเขตงานสื่อออนไลน์ ประกาศสื่อออนไลน์ ราคากลางสื่อออนไลน์ เอกสารประกวดสื่อออนไลน์

ประกาศสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจัดจ้างพัฒนาเว็บไซต์ ที เอช เอ ซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ดาวน์โหลดประกาศ ประกาศสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจัดจ้างพัฒนาเว็บไซต์ ที เอช เอ ซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

By | March 28th, 2018|กิจกรรม|0 Comments