About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 289 blog entries.

สถาบันอนุญาโตตุลาการร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบัน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม   ซึ่งมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ณ โรงยิมเนเซียม บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  ซึ่งการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมนั่น ก่อให้เกิดความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความเสียสละ อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างหมู่คณะได้เป็นอย่างดีอีกด้วย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยให้แก่กันและกัน

By | พฤศจิกายน 30th, 2018|ข่าวสถาบันอนุญาโตตุลาการ|0 Comments

“The 2018 International Commercial & Legal Cooperation Forum”

เมื่อวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2561 นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้เข้าร่วมงาน “The 2018 International Commercial & Legal Cooperation Forum” โดยมีนาย Lu Pengqi รองประธานสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจีน (CCPIT) เป็นผู้กล่าวเปิดงาน  ในการจัดงาน “The 2018 International Commercial & Legal Cooperation Forum” มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการสื่อสารและความร่วมมือระหว่างวงการธุรกิจและวิชาชีพด้านกฎหมายในหลายประเด็นหลัก และเพิ่มการแลกเปลี่ยนทางกฎหมายความร่วมมือด้านนโยบาย และการประสานงานด้านกฎระเบียบภายใต้สถานการณ์ระหว่างประเทศที่ซับซ้อน จัดโดย Changsha City และ CCPIT Commercial Legal Service Center ซึ่งมี China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) [...]

By | พฤศจิกายน 29th, 2018|ข่าวสถาบันอนุญาโตตุลาการ|0 Comments

หลักสูตรการบริหารการจัดการความขัดแย้ง จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2561 สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้จัดหลักสูตรการบริหารการจัดการความขัดแย้ง ณ โรงแรมเดอะริเวอร์รี่ บายกะตะธานี จังหวัดเชียงราย ผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้ช่วยให้รับมือกับความขัดแย้งในชีวิตแระจำวันและที่ทำงานได้ดีขึ้น นอกจากนั้นยังได้ศึกษาวิธีการพูดเชิงประณีประนอม เข้าใจปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดอารมที่ไม่พึงประสงค์  รวมถึงเครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ ในการสื่อสารเพื่อนำไปสู่ข้อตกลงที่เต็มไปด้วยความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องในความขัดแย้งอีกด้วย  

By | พฤศจิกายน 28th, 2018|กิจกรรม|0 Comments

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้จัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ การประนอมข้อพิพาท และการระงับข้อพิพาทออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมหลักสูตร ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกอันนอกเหนือจากการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการดำเนินคดีในศาล และมุ่งหวังให้การระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการ การประนอมข้อพิพาท และการระงับข้อพิพาทออนไลน์ เป็นที่รู้จักมากขึ้น อีกทั้งผู้ที่มีความสนใจสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ได้ต่อไปได้ในอนาคต

By | พฤศจิกายน 27th, 2018|กิจกรรม|0 Comments

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก จังหวัดเชียงราย

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 สถาบันอนุญาโตตุลาการ ร่วมกับสำนักงานยุติธรรม จังหวัดเชียงราย ได้จัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก ณ โรงแรมเดอะริเวอรี่ บาย กะตะธานี จังหวัดเชียงราย ซึ่งในปัจจุบันความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกยังคงไม่เป็นที่แพร่หลายโดยทั่วไปในสังคมไทย ดังนั้น การจัดงานสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือก การอนุญาโตตุลาการ และการประนอมข้อพิพาทให้แก่บุคคลทั่วไปจึงเป็นแนวคิดจะที่นำไปสู่การพัฒนา ส่งเสริม และเพิ่มการใช้กระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกในประเทศไทย โดยมี ร.ต.ท.ดร.กมล ตันจินวัฒนกุล (อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ ราชภัฏพระนคร ประธานสาขานิติศาตร์ ประธานกรรมการประจำหลักสูตรนิติศาตร์ใหม่ 2561) และ คุณพิชญา ธรรมาพิทักษ์กุล (ผู้ประนอมประจําสถาบันอนุญาโตตุลาการ) เป็นผู้บรรยายในโครงการนี้ค่ะ  

By | พฤศจิกายน 27th, 2018|กิจกรรม|0 Comments

ยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง ประเทศเกาหลี

ในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ คณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง (ACRC) ประเทศเกาหลี  เข้าเยี่ยมชมสถาบันอนุญาโตตุลาการ จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 1. Mr. Gunsang Kwon, Director General of Ombudsman Bureau 2. Mr. Haeil Choi, Deputy Director of Business Complaints T/F 3. Ms. Sunkyeong Baek, Deputy Director of International Relations Division 4. Mr. Moonyoung Kim, Investigator of National Defense, Patriots & Veterans Complaints [...]

By | พฤศจิกายน 19th, 2018|กิจกรรม|0 Comments

Newsletter on November 2018

By | พฤศจิกายน 14th, 2018|ข่าวสถาบันอนุญาโตตุลาการ|0 Comments

สรุปมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่อง การปรับปรุงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และสิทธิประโยชน์สำหรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (Smart Visa)

  ดูข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 >>  คลิกที่นี่

By | พฤศจิกายน 12th, 2018|ข่าวสถาบันอนุญาโตตุลาการ|0 Comments

Lancang-Mekong Region Cooperation International Arbitration High-End Forum

On 10 November 2018, the THAC shared its proposal on cooperation between arbitral institutions for international arbitration and mediation to support the Lancang-Mekong Cooperation. The Lancang-Mekong Cooperation is a sub-regional cooperation between six riparian States along the Lancang and Mekong River. The joint institutional support for consolidating cases, making available hearing facilities, collaborating on seminars and training [...]

By | พฤศจิกายน 10th, 2018|ข่าวสถาบันอนุญาโตตุลาการ|0 Comments

IPBA-THAC Arbitration Day 2018

ในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) ร่วมกับ The Inter-Pacific Bar Association จัดงาน “IPBA-THAC Arbitration Day 2018” ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน เป็นเวทีในการร่วมกันแสดงความคิดเห็นและรับฟังแนวทางการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ โดยมีคณะวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ที่มีชื่อเสียงชั้นนำในระดับโลกได้มาบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่าง ๆ รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ Mr. Hiroyuki Tezuka หัวหน้าคณะอนุญาโตตุลาการและอนุญาโตตุลาการ IPBA, ผู้แทนจากหน่วยงานรัฐและเอกชนที่มีความสนใจเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ, Shanghai Arbitration Center, SCG legal counsel limited, ปทต., nishimura & asahi, Rajah & Tann Thailand, [...]

By | พฤศจิกายน 6th, 2018|กิจกรรม|0 Comments