About THAC Admin

This author has not yet filled in any details.
So far THAC Admin has created 46 blog entries.

ภาพบรรยากาศอบรมหลักสูตรผู้ประนอมข้อพิพาทรุ่นที่ 7

ภาพบรรยากาศอบรมหลักสูตรผู้ประนอมข้อพิพาทรุ่นที่ 7 เมื่อวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 – 17.00 น. ที่ผ่านมา ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ

THAC เข้าพบอัยการสูงสุดสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) ได้เข้าพบ ฯพณฯ U Tun Tun Oo อัยการสูงสุดสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการและโอกาสสำหรับความร่วมมือในอนาคต

ภาพบรรยากาศงาน Thailand Franchise & Business Opportunity 2017

ภาพบรรยากาศออกบูธภายในงาน Thailand Franchise & Business Opportunity 2017 เมื่อวันที่ 13-16 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ไบเทค บางนา

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา “บทบาทของทนายความในกระบวนการประนอมข้อพิพาท”

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา "บทบาทของทนายความในกระบวนการข้อพิพาท" เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ผ่านมา ณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

By | July 19th, 2017|กิจกรรม|0 Comments

ภาพบรรยากาศอบรมหลักสูตรผู้ประนอมข้อพิพาทรุ่นที่ 6

ภาพบรรยากาศอบรมหลักสูตรผู้ประนอมข้อพิพาทรุ่นที่ 6 เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน และ 19-21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 17.00 น. ที่ผ่านมา ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ

By | July 19th, 2017|กิจกรรม|0 Comments

ภาพบรรยากาศอบรมหลักสูตรอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ

ภาพบรรยากาศอบรมหลักสูตรอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 17.00 น. ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเอ็มโพเรียมสวีท บาย ชาเทรียม

By | July 10th, 2017|กิจกรรม|0 Comments

คณะกรรมการสถาบันเข้าเยี่ยมชมงานหลักสูตรอบรมผู้ประนอมข้อพิพาท

คณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการได้เข้าเยี่ยมชมงานหลักสูตรอบรมผู้ประนอมข้อพิพาทรุ่นที่ 6 ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ  โดยมี Prof. Andrew Goodman ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่19 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

ประชุมคณะกรรมการสถาบันครั้งที่ 4/2560

ภาพบรรยากาศการประชุมกรรมการสถาบันครั้งที่ 4/2560 เพื่อหารือกลยุทธ์และความคืบหน้าโครงการต่างๆ ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง THAC และ PCA

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) และนายฮิวโก้ ฮานส์ ซิบิเลส (Hugo Hans Siblesz) เลขาธิการศาลอนุญาโตตุลาการถาวร (the Permanent Court of Arbitration หรือ PCA) ได้ร่วมกันลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ที่ the Peace Palace กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยเป็นการกำหนดกรอบความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรเพื่อความร่วมมือในการส่งเสริมอนุญาโตตุลาการและวิธีการระงับข้อพิพาทอื่นๆ อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาท โดยให้องค์กรแต่ละฝ่ายสามารถขอให้อีกฝ่ายจัดเตรียมการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการให้บริการสำหรับห้องนั่งพิจารณาคดีและจัดการประชุมคณะอนุญาโตตุลาการและกิจการอื่นๆ ตามที่เห็นว่าเหมาะสม โดยพิจารณาให้สถาบันอนุญาโตตุลาการ เป็นผู้แต่งตั้งที่ได้รับการมอบหมายภายใต้ข้อบังคับคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (UNCITRAL) ข้อตกลงฉบับนี้ถือเป็นก้าวสำคัญซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยเป็นสถานที่สำหรับการใช้บริการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศโดยสถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้รับการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550 ให้ดำเนินการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก อันประกอบไปด้วยการอนุญาโตตุลาการและการประนอมข้อพิพาท ซึ่งการลงนามดังกล่าวสถาบันอนุญาโตตุลาการจะเป็นหน่วยงานหลักที่จะได้รับการพิจารณาจาก PCAในการให้บริการจัดการคดี

THAC เข้าเยี่ยมชมสถาบันอนุญาโตตุลาการสต็อกโฮล์ม

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 Ms. Annette Magnusson เลขาธิการสถาบันอนุญาโตตุลาการสต็อกโฮล์ม ให้การต้อนรับท่านผู้อำนวยการพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ที่มาเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ