Talk DD: Instant E-Commerce Dispute Resolution

Bangkok - June 2016:  The Thailand Arbitration Centre enters the e-commerce dispute resolution market by launching Talk DD, the brainchild of Ms. Jittrinee Kaeojinda. The press conference on the launch of TalkDD, the first Online Dispute Resolution (ODR) platform in Thailand reveals more details on this visionary step towards reaching out for a global community [...]

TalkDD Powered by THAC

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2559 THAC (Thailand Arbitration center) ได้มีการเปิดตัวระบบระงับข้อพิพาทระบบแรกของไทย TalkDD มิติใหม่ในการระงับข้อพิพาททางเลือก ที่มุ่งหวังจะเป็น One-Stop Service เพื่อพ่อค้า-แม่ค้า และผู้ซื้อของออนไลน์ทุกท่าน เราหวังว่าระบบตัวนี้จะช่วยในการประหยัดเวลา ประหยัดเงิน และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีสำหรับลูกค้าและร้านค้าไว้ได้ ทั้งนี้ระบบได้มีการจัดทำขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดการซื้อขายสินค้าออนไลน์ในประเทศไทย และยกระดับเพื่อ "สร้างสังคมออนไลน์ ซื้อมั่นใจ ขายสะดวก ด้วยบริการ TalkDD" ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TalkDD.com โทร 02-018-1615 หรือ info@talkdd.com,sale@talkdd.com

THAC ร่วมมือกับ DITP

งานเปิดตัวการให้บริการออนไลน์ใหม่ล่าสุด Thaitrade.com SOOK (Small Order OK เพิ่มความสุข ส่งออกสบายอย่างครบวงจร) จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หรือ DITP เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 ภายในงาน THAC ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับ DITP เพื่อสนับสนุนในการให้บริการการระงับข้อพิพาทบนโลกออนไลน์ ด้วยระบบระงับข้อพิพาทออนไลน์แห่งแรกของประเทศไทย Talkdd.com เพื่อร่วมสร้างสังคมออนไลน์ ซื้อมั่นใจ ขายสะดวกด้วยบริการ TalkDD โดยมีคุณมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ คุณพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ เข้าร่วมลงนามในพิธิดังกล่าว และได้รับเกียรติจากคุณอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มาเป็นสักขีพยาน ในการนี้ THAC รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมในงานเปิดตัวบริการสุดยิ่งใหญ่ Thaitrade.com SOOK รวมถึงการได้ร่วมมือในการให้บริการระงับข้อพิพาทกับ DITP สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ หรือ https://www.facebook.com/thac.or.th สอบถามเพิ่มเติมโทร [...]

1st Regional Conference 2016

หากคุณพบปัญหากับคู่ค้า THAC มีกิจกรรมดีๆมาให้คุณ “SMEs มีข้อพิพาทให้ THAC ช่วยแก้”

ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ขอเชิญผู้ประกอบการที่กำลังมีข้อพิพาทกับคู่ค้า เข้าร่วมกิจกรรม SMEs มีข้อพิพาทให้ THAC ช่วยแก้ โดยที เอช เอ ซี จะดำเนินการเป็นที่ปรึกษาในการหาทางออกผ่านช่องทางการระงับข้อพิพาทยุติธรรมทางเลือกใหม่ ให้ผู้ประกอบการและคู่ค้า ไม่ต้องโกธรกัน ไม่ต้องเลิกมองหน้ากัน ไม่ต้องยกเลิกสัญญา ด้วยกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก ช่วย SAVE TIME SAVE COST SAVE RELATIONSHIP วัตถุประสงค์กิจกรรม เพื่อช่วยลดปัญหาและอุปสรรคการประกอบการค้าของผู้ประกอบการให้มีบรรยากาศที่ดีขึ้น ลดการเสียโอกาสทางการค้าจากการไม่สามารถเจรจาข้อตกลงให้เกิดขึ้นได้ ระหว่างผู้ประกอบการและคู่ค้าผ่านกระบวนการประนอมข้อพิพาทของที เอช เอ ซี เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการได้รู้จักกระบวนการระงับข้อพิพาทททางเลือกผ่านการประนอมข้อพิพาท เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาด้านข้อพิพาทกับคู่ค้าที่เกิดข้อพิพาทระหว่างกัน เพื่อให้คำปรึกษาด้านการระงับข้อพิพาททางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการ คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศ มีข้อพิพาทระหว่างคู่ค้าที่อยู่ในนิยามกฎหมายทางแพ่งและพาณิชย์ มีมูลค่าทุนทรัพย์ข้อพิพาทไม่เกิน 50,000,000 บาท เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม* ระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2559 ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการจำกัดที่ 50 บริษัท [...]

By | February 10th, 2016|ประชาสัมพันธ์|0 Comments

คอร์สอบรมผู้ประนอมข้อพิพาท รุ่นที่ 3 เทคนิคบริหารความขัดแย้งแบบมืออาชีพ

ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ร่วมกับ Australian Dispute Center จัดอบรมหลักสูตรผู้ประนอมข้อพิพาท รุ่นที่ 3 เน้นปฏิบัติเพื่อการบริหารความขัดแย้งแบบมืออาชีพ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และสือสารเพื่อยุติความขัดแย้ง ชี้ให้เห็นผลประโยชน์ร่วมกัน ในวันที่ 21-25 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-17.00 น. ชั้น 26 อาคารภิรัชทาวเวอร์ สุขุมวิท ผู้ที่ผ่านการอบรม จะได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ประนอมข้อพิพาทของที เอช เอ ซี ทันที! สัมผัสบรรยาการเรียนรู้ตามหลักสูตรจากผู้ที่มีความเชี่ยวกว่า 25 ปี ด้านการประนอมจากประเทศออสเตรเลีย ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณณัฏฐิณี 02-018-1615 หรือ nattinee.n@thac.or.th

By | January 21st, 2016|ประชาสัมพันธ์|0 Comments

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมคอร์ส “อบรมผู้ประนอมข้อพิพาท หลักสูตรรวบรัด (Intensive Mediation Workshop)”

“อบรมผู้ประนอมข้อพิพาท หลักสูตรรวบรัด (Intensive Mediation Workshop)”   คอร์สระยะสั้นสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพตนเอง หากคุณต้องการ การพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรอง การควบคุมสถานณการณ์ในที่ทำงาน ต้องการยกระดับตนเองจากบุคคลธรรมดาให้เป็นบุคคลที่มองข้ามความขัดแย้ง สามารถหาผลประโยชน์หรือจุดหักเหที่สร้างทางออกให้แก่ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ ต้องการฝึกฝนเทคนิคการเจรจาต่อรองให้เกิดความชำนาญ ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นปรับใช้กระบวนการประนีประนอมกับวิถีการทำงาน และให้รับทราบขั้นตอนเริ่มต้น. หลักปฏิบัติ กฎเกณฑ์ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการประนอมข้อพิพาทนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องการเรียนรู้เพื่อปูพื้นฐานเป็นผู้ประนอมข้อพิพาทในอนาคต ผู้ที่ต้องการทบทวนความรู้หลักการประนอมข้อพิพาทก่อนเข้ารับการอบรมคอร์สผู้ประนอมข้อพิพาท รุ่นที่3 เพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ประนอมข้อพิพาทของที เอช เอ ซี ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 - 17.00 สถานที่ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ชั้น 26 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ สถานี BTS พร้อมพงษ์ ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณณัฏฐิณี  เนตรอำไพ  ผู้จัดการฝ่ายการประนอม โทร 0-2018-1615 หรืออีเมล Nattinee.n@thac.or.th

งานสัมมนาฟรี! ทางเลือกเพื่อลดข้อพิพาทสำหรับธุรกิจศัลยกรรมความงาม ธุรกิจการแพทย์ และผู้ใช้บริการ

ร่วมเข้ารับฟังความคิดเห็นการใช้กระบวนการประนอมข้อพิพาทเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจไม่ตรงกัน หรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม จากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ นายแพทย์จักรพงษ์  ชุณหเสวี คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้บริการเสริมความงาม สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)  นายแพทย์หยี  ยิฏฐะสิริ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ในวันที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ชั้น 26 อาคารภิรัชทาวเวอร์ BTS พร้อมพงษ์   สนใจรายละเอียด และจองที่นั่งติดต่อ 0-2018-1615 ต่อ 110    

By | December 29th, 2015|ประชาสัมพันธ์|0 Comments

บรรยากาศคอร์สอบรมผู้ประนอมข้อพิพาท รุ่นที่ 2

บรรยากาศคอร์สอบรมผู้ประนอมข้อพิพาท รุ่นที่ 2 (Beginner)  ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ณ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ […]

ขอเชิญร่วมงานเสวนา THAC Open house

ขอเชิญร่วมงานเสวนา THAC Open house ; The 1st International Dispute Resolution Center in Thailand (Public Session) ในวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00-5.00 น. ไม่มีค่าใช้จ่าย งานเสวนาเหมาะสมกับทุกประเภทธุรกิจให้ได้รับทราบกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก สามารถเลือกหัวข้องานเสวนาได้ตามวันที่กำหนด […]