หลักสูตรการบริหารจัดการความขัดแย้ง จังหวัดสุพรรณบุรี

About the event

หลักสูตรการบริหารจัดการความขัดแย้ง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่  17-18 มกราคม 2562
เวลา 09.30 – 17.00 น.
สถานที่  ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี

หลักสูตรการบริหารจัดการความขัดแย้งนั้นสามารถนำไปปรับใช้ได้ทั้งในบริบทของการทำงาน ความสัมพันธ์ และทำให้เห็นถึงประโยชน์ของการประนอมข้อพิพาท รวมถึงการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์มากขึ้น

ผู้บรรยาย

คุณปริญดา วิรานุวัตร ผู้ประนอมสถาบันอนุญาโตตุลาการ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ที่ปรึกษานักกฎหมาย หน่วยงานรัฐและเอกชน ผู้ประกอบการรายย่อย และองค์กรอิสระ

คลิก เพื่อดู >> กำหนดการอบรม และ แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม

 

Register

Information

Details

วันที่เริ่ม

17 มกราคม 2562 @ 09:00

ถึงวันที่

18 มกราคม 2562 @ 17:00

ค่าใช้จ่าย

Free

Event Category

รายละเอียดสถานที่

สถานที่

สถานที่  ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่อยู่

โทรศัพท์

+66 (0) 2018 1615

รายละเอียดผู้จัดงาน

ผู้จัดงาน

Thailand Arbitration Center (THAC)

โทรศัพท์

+66 (0) 2018 1615

Email

info@thac.or.th

Bookings

Countdown

0 Days
0 Hours
0 Minutes
0 Seconds

Ticket
Location

Loading Map....