หลักสูตรจำลองการประนอมข้อพิพาท

About the event

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม พัฒนา และสร้างองค์ความรู้ในกระบวนการการระงับข้อพิพาททางเลือกทุกรูปแบบ รวมถึงการประนอมข้อพิพาท (Mediation)  ทั้งนี้เพื่อให้บริการด้านการระงับข้อพิพาทของสถาบันเป็นที่รู้จัก ทางสถาบันฯ จึงเห็นควรให้มีการจัดการประนอมข้อพิพาทจำลองขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอนการประนอมข้อพิพาทตามข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท ภายใต้การจัดการคดีของสถาบันอนุญาโตตุลาการ

โดยมีผู้บรรยายดังนี้     คุณเลิศนภา  ปิตตะพันธุ์, คุณกษิณ ชำนาญชานันท์, คุณฉวีวรรณ เมฆอาภรณ์, คุณฉกาจนิตย์ จุณณะภาต, คุณพิชญา ธรรมาพิทักษ์กุล

คลิก เพื่อดู >>     แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ

MED Flyer

 

Register

Information

Details

วันที่เริ่ม

12 ธันวาคม 2561 @ 13:30

ถึงวันที่

12 ธันวาคม 2561 @ 16:30

ค่าใช้จ่าย

Free

Event Category

รายละเอียดสถานที่

สถานที่

Thailand Arbitration Center (THAC)

ที่อยู่

26th floor 689 Bhiraj Tower Sukhumvit Rd., Khlong Tan Nuea, Watthana Bangkok 10110

โทรศัพท์

+66 (0) 2018 1615

รายละเอียดผู้จัดงาน

ผู้จัดงาน

Thailand Arbitration Center (THAC)

โทรศัพท์

+66 (0) 2018 1615

Email

info@thac.or.th

Bookings

Countdown

0 Days
0 Hours
0 Minutes
0 Seconds

Ticket
Location

Loading Map....