หลักสูตรบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management Program)

About the event

สถาบันอนุญาโตตุลาการขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนา “หลักสูตรการบริหารการจัดการความขัดแย้ง” ผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะได้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความขัดแย้ง นำไปปรับใช้ได้ทั้งในบริบทของการทำงาน ความสัมพันธ์ และทำให้เห็นถึงประโยชน์ของการประนอมข้อพิพาท รวมถึงการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์มากขึ้น

งานสัมมนาหลักสูตรการบริหารการจัดการความขัดแย้ง เหมาะสำหรับประชาชนทั่วไป นักกฎหมาย หน่วยงานรัฐและเอกชน

จัดขึ้นภายในวันที่วันพุธและพฤหัสบดีที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา  09.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมเดอะริเวอร์รี่ บายกะตะธานี จังหวัดเชียงราย

คลิก เพื่อดู >>     รายละเอียดกำหนดการ และ แบบตอบรับเข้าร่วมหลักสูตร

 CMP_GOV_เชียงราย-02

Register

Information

Details

วันที่เริ่ม

28 พฤศจิกายน 2561 @ 09:30

ถึงวันที่

29 พฤศจิกายน 2561 @ 17:00

ค่าใช้จ่าย

Free

Event Category

รายละเอียดสถานที่

สถานที่

ณ โรงแรมเดอะริเวอร์รี่ บายกะตะธานี จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่

โทรศัพท์

รายละเอียดผู้จัดงาน

ผู้จัดงาน

Thailand Arbitration Center (THAC)

โทรศัพท์

+66 (0) 2018 1615

Email

info@thac.or.th

Bookings

Countdown

0 Days
0 Hours
0 Minutes
0 Seconds

Ticket
Location

Loading Map....