หลักสูตร ลดค่าใช้จ่ายและเวลาสำหรับการดำเนินการระงับข้อพิพาทในเชิงธุรกิจ

About the event

หลักสูตร ลดค่าใช้จ่ายและเวลาสำหรับการดำเนินการระงับข้อพิพาทในเชิงธุรกิจ

วันที่  31 มกราคม 2562
เวลา 13.30 – 17.00 น.
สถานที่ Thailand Arbitration Center (THAC)

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมทุกภาคธุรกิจได้เรียนรู้กับการปฏิบัติ ขั้นตอนในการระงับข้อพิพาทในเชิงธุรกิจและเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจโดยทั่วไป ของทางเลือกในการระงับข้อพิพาท

กลุ่มเป้าหมาย

นักกฏหมาย, หน่วยงานภาครัฐ ,หน่วยงานเอกชน, ผู้ประกอบการ, องค์กรรัฐวิสาหกิจ

ผู้บรรยาย

1.ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิชัย อริยะนันทกะ : ผู้พิพากษาอาวุโสศาลทรัพย์สินทางปัญญษและการค้าระหว่างประเทศกลาง
2.คุณเลิศนภา ปิตตะพันธุ์ : ผู้ประนอม สถาบันอนุญาโตตุลาการ
3.วิทยากรพิเศษ ผู้พิพากษาด้านการระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการมากว่า 30 ปี

 

Register

Information

Details

วันที่เริ่ม

31 มกราคม 2562 @ 13:30

ถึงวันที่

31 มกราคม 2562 @ 17:00

ค่าใช้จ่าย

Free

Event Category

รายละเอียดสถานที่

สถานที่

Thailand Arbitration Center (THAC)

ที่อยู่

โทรศัพท์

+66 (0) 2018 1615

รายละเอียดผู้จัดงาน

ผู้จัดงาน

Thailand Arbitration Center (THAC)

โทรศัพท์

+66 (0) 2018 1615

Email

info@thac.or.th

Bookings

Countdown

0 Days
0 Hours
0 Minutes
0 Seconds

Ticket
Location

Loading Map....