โครงการเสริมสร้างความรู้ ในเรื่องกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก

About the event

สถาบันอนุญาโตตุลาการขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการ เสริมสร้างความรู้ในเรื่องกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้เรียนรู้ในเรื่องกระบวนการระงับข้อพิพาทางเลือก ด้วยวิธีการประนอมและอนุญาโตตุลาการ สำหรับประชาชนทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย!

โครงการนี้เหมาะสำหรับประชาชนทั่วไป นักกฏหมาย หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน สถานบันการศึกษา ผู้ประกอบการ มูลนิธิและสมาคมต่างๆ

จัดขึ้นภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09:30 – 16:00 น. ณ โรงแรมแคนทารีโคราช จังหวัดนครราชสีมา

 

template_thac2BU-01

กำหนดการสัมมนา 31 ตค 61

ใบตอบรับเข้าร่วมสัมนา 31 ตค 61

Register

Information

Details

วันที่เริ่ม

31 ตุลาคม 2561 @ 09:30

ถึงวันที่

31 ตุลาคม 2561 @ 16:00

ค่าใช้จ่าย

Free

Event Category

รายละเอียดสถานที่

สถานที่

Kantary Hotel

ที่อยู่

899/1 Mittraphap Road, Soi 12 Nai Muang Muang Nakhon Ratchasima 30000

โทรศัพท์

+66 (0) 2018 1615

รายละเอียดผู้จัดงาน

ผู้จัดงาน

Thailand Arbitration Center (THAC)

โทรศัพท์

+66 (0) 2018 1615

Email

info@thac.or.th

Bookings

Countdown

0 Days
0 Hours
0 Minutes
0 Seconds

Ticket
Location

Loading Map....