โครงการเสริมสร้างความรู้ในเรื่องกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก

About the event

สถาบันอนุญาโตตุลาการ ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วม โครงการ “เสริมสร้างองค์ความรู้เรื่อง กระบวนการการระงับข้อพิพาททางเลือก” 
ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยวิธีประนอมข้อพิพาทและการอนุญาโตตุลาการ
ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอันนำไปสู่ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อกระบวนการยุติธรรมทางเลือก

โครงการนี้เหมาะสำหรับ  นักศึกษา

ซึ่งจะจัดในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561  เวลา  13.00 – 15.30  น. ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 

U_แม่ฟ้าหลวง

Register

Information

Details

วันที่เริ่ม

27 พฤศจิกายน 2561 @ 13:00

ถึงวันที่

27 พฤศจิกายน 2561 @ 15:30

ค่าใช้จ่าย

Free

Event Category

รายละเอียดสถานที่

สถานที่

ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่

โทรศัพท์

+66 (0) 2018 1615

รายละเอียดผู้จัดงาน

ผู้จัดงาน

Thailand Arbitration Center (THAC)

โทรศัพท์

Email

info@thac.or.th

Bookings

Countdown

0 Days
0 Hours
0 Minutes
0 Seconds

Ticket
Location

Loading Map....