โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก จังหวัดสุพรรณบุรี

About the event

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่  16 มกราคม 2562
เวลา 09.30 – 16.00 น.
สถานที่  ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้เรียนรู้ในเรื่องกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก ด้วยวิธีการประนอมและอนุญาโตตุลาการสำหรับประชาชนทั่วไป ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้บรรยาย

1. คุณรวิวรรณ พรหมเจริญ ผู้ประนอมสถาบันอนุญาโตตุลาการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ประชาชนทั่วไป นักกฎหมาย หน่วยงานรัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ มูลนิธิและสามาคมต่างๆ

คลิก เพื่อดู >> กำหนดการอบรม และ แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม

Register

Information

Details

วันที่เริ่ม

16 มกราคม 2562 @ 09:30

ถึงวันที่

16 มกราคม 2562 @ 16:00

ค่าใช้จ่าย

Free

Event Category

รายละเอียดสถานที่

สถานที่

สถานที่  ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่อยู่

โทรศัพท์

+66 (0) 2018 1615

รายละเอียดผู้จัดงาน

ผู้จัดงาน

Thailand Arbitration Center (THAC)

โทรศัพท์

+66 (0) 2018 1615

Email

info@thac.or.th

Bookings

Countdown

0 Days
0 Hours
0 Minutes
0 Seconds

Ticket
Location

Loading Map....