โครงการ “เสริมสร้างองค์ความรู้เรื่อง กระบวนการการระงับข้อพิพาททางเลือก”

About the event

สถาบันอนุญาโตตุลาการ ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการ “เสริมสร้างองค์ความรู้เรื่อง กระบวนการการระงับข้อพิพาททางเลือก”  ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยวิธีประนอมข้อพิพาทและการอนุญาโตตุลาการ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอันนำไปสู่ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อกระบวนการยุติธรรมทางเลือก โครงการนี้เหมาะสำหรับ บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งนิสิต นักศึกษา ซึ่งจะจัดในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561  เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมเดอะริเวอร์รี่ บายกะตะธานี จังหวัดเชียงราย

คลิก เพื่อดู >>     รายละเอียดกำหนดการ   และ  แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ

 

flyer

Register

Information

Details

วันที่เริ่ม

27 พฤศจิกายน 2561 @ 09:30

ถึงวันที่

27 พฤศจิกายน 2561 @ 12:00

ค่าใช้จ่าย

Free

Event Category

รายละเอียดสถานที่

สถานที่

ณ โรงแรมเดอะริเวอร์รี่ บายกะตะธานี จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่

โทรศัพท์

รายละเอียดผู้จัดงาน

ผู้จัดงาน

Thailand Arbitration Center (THAC)

โทรศัพท์

+66 (0) 2018 1615

Email

info@thac.or.th

Bookings

Countdown

0 Days
0 Hours
0 Minutes
0 Seconds

Ticket
Location

Loading Map....