ทักษะการอนุญาโตตุลาการของนักกฎหมายรุ่นเยาว์

About the event

ทักษะการอนุญาโตตุลาการของนักกฎหมายรุ่นเยาว์

วันที่: 21 มีนาคม 2562

เวลา: 13.30 – 16.30 น.

สถานที่: สถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC ชั้น 26 อาคาร ภิรัช ทาวเวอร์ เอ็มควอเทียร์

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการแก่นักกฎหมายรุ่นเยาว์ และพัฒนาทักษะการอนุญาโตตุลาการ โดยใช้เทคนิคการว่าต่างแก้ต่างในคดีอนุญาโตตุลาการพร้อมคำแนะนำในการจัดการคดีอนุญาโตตุลาการ และหารือเกี่ยวกับปัญหาของการอนุญาโตตุลาการ

ลงทะเบียน 

กำหนดการ  

Register

Information

Details

วันที่เริ่ม

21 มีนาคม 2562 @ 14:00

ถึงวันที่

21 มีนาคม 2562 @ 17:00

ค่าใช้จ่าย

Free

Event Category

รายละเอียดสถานที่

สถานที่

THAC (Thailand Arbitration Center)

ที่อยู่

โทรศัพท์

+66 (0) 2018 1615

รายละเอียดผู้จัดงาน

ผู้จัดงาน

THAC (Thailand Arbitration Center)

โทรศัพท์

+66 (0) 2018 1615

Email

info@thac.or.th

Bookings

Countdown

0 Days
0 Hours
0 Minutes
0 Seconds

Ticket
Location

Loading Map....