หลักสูตรบริหารความขัดแย้ง ครั้งที่ 2 (Conflict Management Program)

About the event

สถาบันอนุญาโตตุลาการขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนา “หลักสูตรการบริหารการจัดการความขัดแย้ง ครั้งที่ 2”
ผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะได้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความขัดแย้งขั้นพื้นฐาน หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่
เสนอแนวคิดและการทำความฟเข้าใจกับพลวัตรของความขัดแย้งรวมถึงเครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ ในการสื่อสารเพื่อนำไปสู่
ข้อตกลงที่เต็มไปด้วยความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องในความขัดแย้ง งานสัมมนาหลักสูตรการบริหารการจัดการ
ความขัดแย้ง เหมาะสำหรับ ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน
ผู้ประกอบการรายย่อย และองค์กรอิสระ

จัดขึ้นภายในวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00 – 17:00 น. ณ โรงแรมแคนทารีโคราช  จังหวัดนครราชสีมา

คลิก เพื่อดู >>     รายละเอียดกำหนดการ

CMP_GOV_โคราช 04

Register

Information

Details

วันที่เริ่ม

1 พฤศจิกายน 2561 @ 09:00

ถึงวันที่

2 พฤศจิกายน 2561 @ 17:00

ค่าใช้จ่าย

Free

Event Category

รายละเอียดสถานที่

สถานที่

Kantary Hotel

ที่อยู่

899/1 Mittraphap Road, Soi 12 Nai Muang Muang Nakhon Ratchasima 30000

โทรศัพท์

รายละเอียดผู้จัดงาน

ผู้จัดงาน

Thailand Arbitration Center (THAC)

โทรศัพท์

+66 (0) 2018 1615

Email

info@thac.or.th

Bookings

Countdown

0 Days
0 Hours
0 Minutes
0 Seconds

Ticket
Location

Loading Map....