สิ่งอำนวยความสะดวก สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) 

สถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC มีห้องพิจารณาคดีและห้องประชุมทั้งหมด 11 ห้อง ซึ่งเป็นห้องพิจารณาคดีจำนวน 4 ห้อง และห้องสำหรับจัดการประชุมและฝึกอบรม จำนวน 7 ห้อง ซึ่งสามารถรองรับผู้ใช้บริการได้สูงสุดถึง 80 คน ซึ่งประกอบด้วย

  • การจัดหาอุปกรณ์เครื่องเสียง-ภาพ
  • อินเตอร์เน็ตไร้สาย ไม่คิดค่าบริการ
  • ชั้นวางเอกสาร และแฟ้มสำหรับงานคดี

นอกจากนี้ทางสถาบันฯมีการบริการถอดข้อความและบริการล่าม อีกทั้งในระหว่างการพิจารณาการระงับข้อพิพาททางสถาบันฯมีบริการอาหารและเครื่องดื่มอีกด้วย