ข่าวและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศงาน Thailand Franchise & Business Opportunity 2017

ภาพบรรยากาศออกบูธภายในงาน Thailand Franchise & Business Opportunity 2017 เมื่อวันที่ 13-16 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ไบเทค บางนา

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา “บทบาทของทนายความในกระบวนการประนอมข้อพิพาท”

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา "บทบาทของทนายความในกระบวนการข้อพิพาท" เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ผ่านมา ณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

By | July 19th, 2017|กิจกรรม|

ภาพบรรยากาศอบรมหลักสูตรผู้ประนอมข้อพิพาทรุ่นที่ 6

ภาพบรรยากาศอบรมหลักสูตรผู้ประนอมข้อพิพาทรุ่นที่ 6 เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน และ 19-21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 17.00 น. ที่ผ่านมา ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ

By | July 19th, 2017|กิจกรรม|

ภาพบรรยากาศอบรมหลักสูตรอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ

ภาพบรรยากาศอบรมหลักสูตรอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 17.00 น. ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเอ็มโพเรียมสวีท บาย ชาเทรียม

By | July 10th, 2017|กิจกรรม|

คณะกรรมการสถาบันเข้าเยี่ยมชมงานหลักสูตรอบรมผู้ประนอมข้อพิพาท

คณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการได้เข้าเยี่ยมชมงานหลักสูตรอบรมผู้ประนอมข้อพิพาทรุ่นที่ 6 ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ  โดยมี Prof. Andrew Goodman ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่19 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

ประชุมคณะกรรมการสถาบันครั้งที่ 4/2560

ภาพบรรยากาศการประชุมกรรมการสถาบันครั้งที่ 4/2560 เพื่อหารือกลยุทธ์และความคืบหน้าโครงการต่างๆ ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา