ข่าวและกิจกรรม

ALSA Indonesia and Thailand Visit the THAC

ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาจาก Indonesiaและไทย เข้ามาศึกษาดูงานกับทางสถาบันฯ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองมากครับ     The Thailand Arbitration Center was pleased to welcome members of the Asian Law Students’ Association from Indonesia and Thailand on 16 January 2018.  

Dubai Visit

The THAC was cordially invited by Clyde & Co for a presentation and discussion on arbitration in Thailand and at the Center. The THAC also met with the Registrar of the DIFC-LCIA Arbitration Centre and the Dubai International Arbitration Center for a discussion on cooperation between the institutions towards promoting the use of arbitration and other forms of alternative dispute [...]

เปิดบ้าน THAC

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 Ms.Yutaka MATSUMOTO รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของประเทศญี่ปุ่นได้เข้าเยี่ยมชม ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ ซึ่งรรกาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น   Official visit by the Minister of Justice of Japan, H.E. Ms. Yoko Kamikawa to Thailand Arbitration Center H.E. Ms. Yoko Kamikawa, Minisiter of Justice and her distinguished delegates received by the Managing Director of the THAC to discussed and further exchanged views over International Arbitration.

สถาบันอนุญาโตตุลาการ นำโดย ดร.พสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบัน เข้าพบปลัดกระทรวงยุติธรรม

    เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 สถาบันอนุญาโตตุลาการ นำโดย ดร.พสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบัน เข้าพบปลัดกระทรวงยุติธรรม  ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ เพื่อมอบของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ และท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมได้กล่าวขอบคุณพร้อมทั้งให้คำอวยพรกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบันเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานในปีถัดไป

สถาบันอนุญาโตตุลาการ จัดสัมมนาในหัวข้อ Work Shop การประนอมข้อพิพาทและการเจรจาต่อรอง”

เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. – 16.30 น. ที่ผ่านมา ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้มีการจัดการสัมมนาในหัวข้อ "Work Shop การประนอมข้อพิพาทและการเจรจาต่อรอง" ณ ชั้น 26 อาคาร อาคารภิรัชทาวเวอร์ (เอ็มควอเทียร์) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประนอม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทักษะการฟังอย่างตั้งใจ ทักษะการจับประเด็นวิเคราะห์ปัญหา ทักษะการสร้างความประทับใจให้ต่อผู้พิพาทและที่สำคัญสำคัญที่สุดคือทักษะการโน้มน้าวใจ ในการประนอมข้อพิพาททั้งนี้ ที เอช เอ ซี การสัมมนาดังกล่าวมีคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย ผู้บริหาร 1 ใน 500 Fortune ของประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ " เส้นทางนักขาย" ทาง Nation Channel.    

THAC received Director of the Chartered Institute of Arbitrators (CIArb)

On 13 December 2017, the THAC received Ms. Camilla Godman, Director of the Chartered Institute of Arbitrators (CIArb) for Asia Pacific along with Jerrold Kippen and Olaf Duensing from (CIArb Thailand) to discuss areas for further cooperation between the respective institutions.