ข่าวและกิจกรรม

The Memorandum of Understanding which collaborates between THAC and ICC to boost dispute resolution

The Thailand Arbitration Center (THAC) and the International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC), one of the world’s leading arbitral institutions, collaborate the MOU to cater to the growing dispute resolution needs of businesses, commerce potential and trade roles across the Asia. Under the terms of the MOU, the THAC and ICC Court will work together [...]

นายพสิษฐ์ อศัววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ และคณะ ได้เข้าสวัสดีปีใหม่ นางสาวลดาวัลย์ เสียมหาญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมาย บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

By | มกราคม 11th, 2019|ข่าวสถาบันอนุญาโตตุลาการ|

THAC BEAT ฉบับพิเศษ ต้อนรับปีหมู

By | มกราคม 5th, 2019|ข่าวสถาบันอนุญาโตตุลาการ|

THAC NEWS

January 2019

By | มกราคม 4th, 2019|ข่าวสถาบันอนุญาโตตุลาการ|

ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. นายพสิษฐ์ อศัววัฒนาพร ผู้อำนวยการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ พร้อมผู้บริหารและคณะสถาบันอนุญาโตตุลาการ เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรเนื่องขึ้นปีใหม่ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ณ. กระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

By | มกราคม 3rd, 2019|ข่าวสถาบันอนุญาโตตุลาการ|

ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 9.30 น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดโอกาสให้ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยนายพสิษฐ์ อศัววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ เข้าร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562 ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

By | มกราคม 3rd, 2019|ข่าวสถาบันอนุญาโตตุลาการ|