THAC เข้าเยี่ยมชมสถาบันอนุญาโตตุลาการสต็อกโฮล์ม

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 Ms. Annette Magnusson เลขาธิการสถาบันอนุญาโตตุลาการสต็อกโฮล์ม ให้การต้อนรับท่านผู้อำนวยการพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ที่มาเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ

สรุปผลข้อมูลงาน GLOBAL POUND CONFERENCE SERIES

ดาวโหลดข้อมูล คลิก!

ภาพบรรยากาศงาน ADR Week

ภาพบรรยากาศงาน ADR Week เมื่อวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 17.00 น. ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ดาวโหลด ไฟล์ presentation งาน The Global Mediation Forum คลิ๊ก!

By | June 8th, 2017|Categories: กิจกรรม|0 Comments

Clyde & Co เข้าเยี่ยมชมสถาบันอนุญาโตตุลาการ

ทีมที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายจาก Clyde & Co นำทีมโดย Mr. Benjamin Knowles  Ms. Darcy Beamer-Downie และ Mr. John Lewis ได้เข้ามาเยี่ยมชมสถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยมี Mr. Nicky Balani ให้การต้อนรับ เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

อนุญาโตตุลาการคือใคร? และทำไมต้องเป็นอนุญาโตตุลาการ (ตอนที่ 1/5)

เมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้น สิ่งที่คนทั่วไปนึกถึงเป็นอย่างแรก นั่นคือการยุติปัญหาหรือแก้ไขข้อขัดแย้งด้วยการ "ศาล" ปัจจุบัน "ศาล" ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐที่ใช้อำนาจเพื่อพิจารณาวินิจฉัยคดีความและมีคำพิพากษาใประเทศไทยมีหลายประเภท ตามระบบของกฎหมายที่กำหนดให้การยุติธรรมของประเทศ มีศาลยุติธรรมและศาลปกครอง เป็นองค์กรที่ใช้อำนาจเพื่อยุติปัญหาที่เป็นคดีของประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งเป็นการยุติธรรมในระบบ "ศาลคู่" ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในทางสากล และเมื่อความซับซ้อนของปัญหาในสังคมมีมากขึ้น ความหลากหลายของรูปแบบความขัดแย้งนั้น รวมไปถึงความหลากหลายของวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งความหลากหลายดังกล่าวทำให้คู่ขัดแย้งของปัญหาที่มีมากกว่าสองฝ่ายขึ้นไป สามารถเลือกใช้เพื่อให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายให้เป็นผลที่ดีสุด ไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายผู้ก่อความเสียหาย ฝ่ายผู้ที่ด้รับความเสียหาย หรือบุคคลทั่วไปที่นับว่าเป็นสาธารณะชน   ในชีวิตประจำวัน เราต่างเกี่ยวข้องกับข้อตกลง หรือ "สัญญา" ที่ก่อให้เกิดความผูกพัน เป็นบ่อเกิดสิทธิและหน้าที่ ให้กับบุคคลที่เข้าตกลงกันปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญานั้น   แต่หากว่ามีคนผิดสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หรือกระทำสิ่งต่างๆ ลงไปแล้วก่อความเสียหายให้กับผู้อื่น? ศาลยุติธรรม [...]

By | April 5th, 2017|Categories: บทความ|0 Comments

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

  รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน วัตถุประสงค์ของโครงการนักศึกษาฝึกงานและหลักเกณฑ์การรับนักศึกษาฝึกงานของ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ วัตถุประสงค์ของโครงการนักศึกษาฝึกงาน: เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสนำความรู้เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือก เช่น อนุญาโตตุลาการการประนอมข้อพิพาท การไกล่เกลี่ย ฯลฯ มาประยุกต์ใช้ และสะสมประสบการณ์การทำงานจริง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต ประโยชน์ที่จะได้รับระหว่างการฝึกงาน: ความรู้และทักษะด้านสาขาวิชาการระงับข้อพิพาททางเลือก (อนุญาโตตุลาการและการไกล่เกลี่ย) ความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการโครงการในการดำเนินการเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือก ประสบการณ์ในการทำงาน ในลักษณะงานโครงการหรือการมอบหมายให้ปฏิบัติงานจริง ประกาศนียบัตร กลุ่มเป้าหมาย :  นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอดุมศึกษาหรือสูงกว่าทั้งภาคภาษาไทยและภาค ภาษาอังกฤษ จากสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก (อนุญาโตตุลาการและการไกล่เกลี่ย) ทั้งภายในและต่างประเทศ ระยะเวลาในการฝึกงาน: ช่วงระยะเวลาในการฝึกงาน 2 เดือน [...]

By | March 30th, 2017|Categories: สมัครงาน|0 Comments