ADRA

Upcoming Events

ADRA

No Events

Past Events

ADRA

banner-25-final

“การบริหารความขัดแย้งภายในองค์กร” (Organizational Conflict Prevention and Resolution)

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น. – 12.30 น. (ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.) ณ THAC (Thailand Arbitration Center) ชั้น 26 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ @EmQuartier BTS: พร้อมพงษ์ เทคนิคและกลยุทธ์บริหารจัดการคว...

Date25/11/2016
Time8:30 am - 12:30 pm
LocationThailand Arbitration Center (THAC)
banner-29

สัมมนาวิชาการระดมความคิดในห้วข้อ “ปัญหาของระบบการอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง”

สัมมนาวิชาการระดมความคิดในห้วข้อ “ปัญหาของระบบการอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง” วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. – 16.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 13.30 น.) ณ THAC (Thailand Arbitration Center) ช...

Date29/11/2016
Time1:30 pm - 4:00 pm
LocationThailand Arbitration Center (THAC)
flyer-20151215-thumb

วิพากษ์หลักกฎหมายว่าด้วยเรื่องความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี ของประชาชนภายใต้การตีความของศาลไทย

สัมมนาฟรี หัวข้อ "วิพากษ์หลักกฏหมายว่าด้วยเรื่องความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนภายใต้การตีความของศาลไทย" วันที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น. – 16.30 น. (ลงทะเบียนเวลา 13.30 น.) ณ THAC (Thai...

Date15/12/2016
Time1:30 pm - 4:30 pm
LocationThailand Arbitration Center (THAC)
formatfactory%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88

สัมมนาฟรี: ท่าทีของศาลไทยต่อการวินิจฉัยในเนื้อหาของคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ

สัมมนาฟรี หัวข้อ "ท่าทีของศาลไทยต่อการวินิจฉัยในเนื้อหาของคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ" วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. – 16.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 13.30 น.) ณ THAC (Thailand Arbitration Center) ช...

Date19/01/2017
Time9:40 am
LocationThailand Arbitration Center (THAC)
FormatFactoryการประนอมข้อพิพาททางครอบครัวและมรดก-อัพขึ้นจอทีวี-2350-x-1342

Family Mediation: The Hong Kong and Thailand Experience

สัมมนาฟรี "Family Mediation: The Hong Kong and Thailand Experience" แนวทางที่เหมาะสมต่อการประนอมข้อพิพาททางครอบครัวและมรดกในประเทศไทยและฮ่องกง พบกับประเด็นข้อพิพาทที่เกิดจากมรดก พินัยกรรม การหย่าร้าง ...

Date23/02/2017
Time9:30 am - 12:00 pm
LocationThailand Arbitration Center (THAC)
TalkDD and 11street FB

สัมมนา: กฎหมาย E-Commerce สำหรับร้านค้าออนไลน์

THAC  ร่วมกับ 11street CAMPUS  เชิญชวนผู้ขายสินค้าออนไลน์ เข้าร่วมฟังสัมมนา หัวข้อ “กฏหมาย  E-Commerce สำหรับร้านค้าออนไลน์” บรรยายโดย อาจารย์วันชัย  รักษ์สิริวรกุล Managing Partner IP Consulting (Tha...

Date24/02/2017
Time1:00 pm - 5:00 pm
LocationThailand Arbitration Center (THAC)
FormatFactoryข้อควรปฏิบัติและแนวทางการยกร่างคำชี้ขาด-อัพขึ้นจอทีวี-2350-x-1342

Best Practices in Arbitral Award Writing

สัมมนาหัวข้อ "ข้อควรปฏิบัติและแนวทางการยกร่างคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ" (Best Practices in Arbitral Award Writing)  วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 9.30 น.) ณ THAC (Tha...

Date08/03/2017
Time10:00 am - 12:00 pm
LocationThailand Arbitration Center (THAC)