LOGO THAC
รายการข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

การจำแนกประเภทของอนุญาโตตุลาการ ตอนที่ 2

การจำแนกประเภทของอนุญาโตตุลาการ ตอนที่ 2
เกณฑ์ที่นำมาใช้พิจารณาอนุญาโตตุลาการภายในประเทศ
สำหรับเกณฑ์ที่นำมาใช้ในการตัดสินเกี่ยวกับข้อพิพาทของอนุญาโตตุลาการภายในประเทศหรือระหว่างประเทศนั้นยังมีความแตกต่างกันอยู่ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ เกณฑ์ที่นำมาใช้กันอยู่นั้นมีสองประเภทดังต่อไปนี้
  • การยึดเอาวัตถุ หรือทางกายภาพเป็นเกณฑ์ เช่น สถานที่ใช้ในการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ ถิ่นที่อยู่ ภูมิลำเนา สัญชาติ หรือศาสนาของคู่กรณี ก็เหมือนสัญญาอนุญาโตตุลาการประเทศอังกฤษ ปี 1979 ที่ไม่ได้กำหนดหรือทำการแจ้งให้ชัดเจน เพื่อที่จะได้ทำการชี้ขาดในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศของตน และไม่แสดงให้เห็นว่ามีคู่กรณีa) เป็นคนธรรมดาที่อยู่ในประเทศอื่น
  • b) เป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลและควบคุมของรัฐอื่นที่ไม่ใช่อังกฤษ
  • สำหรับประเทศที่ใช้เชื้อชาติในการตัดสิน คือ สวีเดนและสวิตเซอร์แลนด์ ส่วนประเทศที่ใช้หลักศาสนาในการตัดสินนั้น คือ ประเทศอาหรับ
  • การคำนึงถึงความจำเป็นทางการค้า และการให้สิทธิเสรีภาพในการร่วมกันทำข้อตกลงในรายละเอียดที่เกี่ยวกับข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาท เกณฑ์ประเภทนี้จะเรียกว่า qualitative tesls กฎที่นำมาใช้ในการพิจารณาความหรือข้อพิพาททางอนุญาโตตุลาการนั้นจะเป็นกฎหมาย หรือข้อบังคับของประเทศใดก็จัดว่าข้อพิพาทนั้นเป็นอนุญาโตตุลาการของประเทศนั้น ตัวอย่างเช่น คู่กรณีได้ตกลงทำอนุญาโตตุลาการที่ประเทศ A แต่กฎหมายที่จะบังคับนั้นใช้ของประเทศ B (หากใช้กฎหมายของประเทศ A จะเรียกว่า qualitative tests) กรณีนี้ไม่ใช่ ดังนั้นอนุญาโตตุลาการประเทศ A อาจต้องดูเนื้อหาของข้อพิพาทว่าเป็นการค้าภายในหรือระหว่างประเทศการใช้ qualitative tests คู่กรณีนั้นสามารถเลือกสถานที่อนุญาโตตุลาการได้สะดวก โดยไม่จำเป็นต้องคำนึงเลยว่าจะอยู่ใต้ข้อบังคับของกฎหมายประเทศใด สำหรับประเทศที่ใช้ qualitative tests ได้แก่ เยอรมันตะวันตก, กรีซและฝรั่งเศส

 

ลงวันที่ 01 ม.ค. 2560
ชมแล้ว 32 ครั้ง


ติดต่อเรา
สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC)
689 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ ชั้น 26
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : +66 (0) 2018 1615
โทรสาร : +66 (0) 2018 1632
อีเมล์ : info@thac.or.th
เว็บไซต์ : www.thac.or.th
สมัครรับข่าวสาร

 

สงวนลิขสิทธิ์โดย ©2018 สถาบันอนุญาโตตุลาการ