LOGO THAC
รายการข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ขอต้อนรับคณะสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ขอต้อนรับคณะสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ขอต้อนรับ ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พร้อมคณะคณะผู้บริหารและเจ้าหน้า เยี่ยมชมสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) โดยมี นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 

 

ลงวันที่ 25 มี.ค 2562
ชมแล้ว 76 ครั้ง


ติดต่อเรา
สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC)
689 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ ชั้น 26
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : +66 (0) 2018 1615
โทรสาร : +66 (0) 2018 1632
อีเมล์ : info@thac.or.th
เว็บไซต์ : www.thac.or.th
สมัครรับข่าวสาร

 

สงวนลิขสิทธิ์โดย ©2018 สถาบันอนุญาโตตุลาการ