LOGO THAC
รายการข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ยินดีต้อนรับต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ยินดีต้อนรับต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันอนุญาโตตุลาการ นำโดย นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย มงคลเกียรติศรี พร้อมคณะศึกษาดูงานจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำนวน 28 คน ทั้งนี้ ได้มีการเยี่ยมชมสถาบันอนุญาโตตุลาการ และเรียนรู้เนื้อหากฏหมายเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการจาก ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน์

 

ลงวันที่ 26 มี.ค 2562
ชมแล้ว 83 ครั้ง


ติดต่อเรา
สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC)
689 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ ชั้น 26
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : +66 (0) 2018 1615
โทรสาร : +66 (0) 2018 1632
อีเมล์ : info@thac.or.th
เว็บไซต์ : www.thac.or.th
สมัครรับข่าวสาร

 

สงวนลิขสิทธิ์โดย ©2018 สถาบันอนุญาโตตุลาการ