LOGO THAC
รายการข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ รดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ รดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562
        ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น.  ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ รดน้ำขอพร เพื่อร่วมส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ต่อรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
        โดยรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวตอนหนึ่งว่า ตลอดระยะเวลาที่ได้เข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับทุกท่าน และรู้สึกชื่นชมยินดีที่ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นองค์รวม ทั้งความร่วมมือจากหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน พร้อมทั้งขอให้ทุกคนมีความอดทนในการทำงาน ยึดหลักคิดทำเพื่อผู้อื่น มีพลังในการดำเนินงานและตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงยุติธรรม ในด้านอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความทุกข์ยาก สร้างประชาสามัคคี ส่งเสริมคนดีสู่สังคม

อ้างอิงจาก : https://www.moj.go.th/view/29791 

ลงวันที่ 10 เม.ย. 2562
ชมแล้ว 55 ครั้ง


ติดต่อเรา
สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC)
689 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ ชั้น 26
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : +66 (0) 2018 1615
โทรสาร : +66 (0) 2018 1632
อีเมล์ : info@thac.or.th
เว็บไซต์ : www.thac.or.th
สมัครรับข่าวสาร

 

สงวนลิขสิทธิ์โดย ©2018 สถาบันอนุญาโตตุลาการ