LOGO THAC
รายการข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

สถาบันอนุญาโตตุลาการเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 17

สถาบันอนุญาโตตุลาการเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 17
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562  สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ได้จัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 17  โดยมีหัวข้อหลักคือ "พัฒนากระบวนการยุติธรรม สร้างความเชื่อมั่น นำความยุติธรรมสู่ประชาชน" ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองโดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 17 หัวข้อ "พัฒนากระบวนการยุติธรรม สร้างความเชื่อมั่น นำความยุติธรรมสู่ประชาชน" ซึ่งภายในงานประกอบไปด้วยเวทีเสวนาย่อย 4 ประเด็น ได้แก่ 1.พัฒนาองค์กรในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของประชาชน 2.การบวนการยุติธรรมกับความเชื่อมั่นในมิติระหว่างประเทศ 3.มาตรการด้านความเชื่อมั่นของภาคประชาสังคม 4.สื่อมวลชนกับบทบาทในกระบวนการยุติธรรม โดยเป็นการนำเสนอผลการศึกษาวิจัย ผลงานทางวิชาการ การอภิปรายการ
ทั้งนี้พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ และนิทรรศการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) โดยงานจะมีระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2562