LOGO THAC
รายการข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

สถาบันอนุญาโตตุลาการเข้าร่วมงานกีฬาสานสัมพันธ์ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 2

สถาบันอนุญาโตตุลาการเข้าร่วมงานกีฬาสานสัมพันธ์ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ พร้อมผู้บริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 2 โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ณ สโมสรราชพฤกษ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดี การแข่งขันกีฬาถือเป็นยาวิเศษ กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ ขอให้ใช้กีฬาเป็นเครื่องกระชับไมตรี เพื่อก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ รู้จักการให้อภัยกันและกัน